Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

12. oktober 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 355.453 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 320.692 692
  2.1 Terjatve do MDS 73.806 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 246.886 692
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 18.214 −268
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.357 1.698
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.357 1.698
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 732.842 41
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 7.302 61
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 725.490 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 50 −20
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.649 1.277
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.879.540 2.070
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.625.893 2.664
  7.2 Drugi vrednostni papirji 253.647 −593
8 Javni dolg v eurih 24.438 0
9 Druga sredstva 252.707 2.337
Skupaj sredstva 4.632.893 7.848
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.195.679 −736
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.033.660 10.604
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.378.925 −2.662
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 654.703 13.332
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 31 −67
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.998 553
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 383.324 −2.833
  5.1 Sektor država 261.688 −3.671
  5.2 Druge obveznosti 121.635 838
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 255.915 −776
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.360 640
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.509 −309
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.509 −309
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.036 0
10 Druge obveznosti 237.718 705
11 Računi prevrednotenja 342.276 0
12 Kapital in rezerve 104.419 0
Skupaj obveznosti 4.632.893 7.848