Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 6. veljače 2015.

10. veljače 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 6. veljače 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,3 milijarde EUR na 243,8 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,9 milijarda EUR na 374,4 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,5 milijarda EUR na 1.004,7 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 21 milijardu EUR na 55,2 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 21,2 milijarde EUR na 521,3 milijarde EUR. U srijedu, 4. veljače 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 163,8 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 151,8 milijarda EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 10,8 milijarda EUR u okviru operacije dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,5 milijarda EUR (u odnosu na 0,2 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 35,8 milijarda EUR (u odnosu na 36,6 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 0,5 milijarda EUR na 226,6 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 6. veljače 2015. Razlika u odnosu na 30. siječnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 30. siječnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 27,3 mlrd. EUR - 0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,7 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 42,9 mlrd. EUR 2,7 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 2,7 mlrd. EUR 0,3 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 140,9 mlrd. EUR - 3,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 6,3 milijarde EUR na 233,7 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 867 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 273 069 −658
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 881 −1 381
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 193 187 724
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 34 233 −1 317
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 827 1 230
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 827 1 230
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 557 099 −22 547
5.1 Glavne operacije refinanciranja 151 768 −12 053
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 404 788 −10 820
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 517 300
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 26 26
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 64 566 2 432
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 600 985 −2 373
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 226 599 −508
7.2 Ostali vrijednosni papiri 374 386 −1 865
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 665 −50
9 Ostala imovina 229 901 −8 461
Ukupno imovina 2 150 212 −31 742
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 004 694 464
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 269 510 4 987
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 233 704 6 319
2.2 Novčani depoziti 35 802 −755
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 3 −578
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 388 −169
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 88 426 −23 022
5.1 Opća država 55 236 −21 048
5.2 Ostale obveze 33 190 −1 974
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 75 904 −8 474
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 479 −61
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 673 −1 655
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 673 −1 655
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 216 402 −4 031
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 95 464 219
Ukupno obveze 2 150 212 −31 742
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije