Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. február 6.

2015. február 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. február 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval csökkent, 243,8 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,9 milliárd euróval, 374,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval 1004,7 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 21 milliárd euróval csökkent, 55,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 21,2 milliárd euróval csökkent, 521,3 milliárd euróra. 2015. február 4-én, szerdán lejárt egy 163,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 151,8 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét során egy hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet lejárat előtti visszafizetésére került sor 10,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,5 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 35,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 36,6 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,5 milliárd euróval 226,6 milliárd euróra csökkent. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. február 6-án Változás 2015. január 30-hoz képest – vétel Változás 2015. január 30-hoz képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 27,3 milliárd EUR - 0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 12,7 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 42,9 milliárd EUR 2,7 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 2,7 milliárd EUR 0,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 140,9 milliárd EUR - 3,3 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,3 milliárd euróval, 233,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 867 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 273 069 −658
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 881 −1 381
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 193 187 724
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 34 233 −1 317
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 827 1 230
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 827 1 230
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 557 099 −22 547
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 151 768 −12 053
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 404 788 −10 820
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 517 300
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 26 26
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 64 566 2 432
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 600 985 −2 373
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 226 599 −508
7.2 Egyéb értékpapírok 374 386 −1 865
8 Euróban denominált államadósság 26 665 −50
9 Egyéb eszközök 229 901 −8 461
Eszközök összesen 2 150 212 −31 742
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 004 694 464
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 269 510 4 987
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 233 704 6 319
2.2 Betéti rendelkezésre állás 35 802 −755
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −578
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 388 −169
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 88 426 −23 022
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 55 236 −21 048
5.2 Egyéb kötelezettségek 33 190 −1 974
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 75 904 −8 474
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 479 −61
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 673 −1 655
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 673 −1 655
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 402 −4 031
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 95 464 219
Források összesen 2 150 212 −31 742
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok