Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. vasario 6 d.

2015 m. vasario 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. vasario 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 243,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 374,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 1 004,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21 mlrd. eurų – iki 55,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,2 mlrd. eurų – iki 521,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. vasario 4 d., baigėsi 163,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 151,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijai paskirstyta 10,8 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 35,8 mlrd. eurų (palyginti su 36,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 226,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. vasario 6 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 30 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. sausio 30 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 27,3 mlrd. eurų 0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,7 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 42,9 mlrd. eurų 2,7 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 2,7 mlrd. eurų 0,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 140,9 mlrd. eurų 3,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,3 mlrd. eurų – iki 233,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 867 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 273 069 −658
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 881 −1 381
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 193 187 724
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 233 −1 317
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 827 1 230
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 827 1 230
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 557 099 −22 547
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 151 768 −12 053
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 404 788 −10 820
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 517 300
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 26 26
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 64 566 2 432
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 600 985 −2 373
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 226 599 −508
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 374 386 −1 865
8 Valdžios skola eurais 26 665 −50
9 Kitas turtas 229 901 −8 461
Visas turtas 2 150 212 −31 742
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 004 694 464
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 269 510 4 987
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 233 704 6 319
2.2 Indėlių galimybė 35 802 −755
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −578
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 388 −169
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 88 426 −23 022
5.1 Valdžiai 55 236 −21 048
5.2 Kiti įsipareigojimai 33 190 −1 974
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 75 904 −8 474
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 479 −61
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 673 −1 655
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 673 −1 655
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 402 −4 031
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 464 219
Visi įsipareigojimai 2 150 212 −31 742
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai