Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.2.2015

10.2.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.2.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 243,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,9 miljardilla eurolla 374,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 1 004,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 21 miljardilla eurolla 55,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 21,2 miljardilla eurolla 521,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.2.2015 erääntyi 163,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 151,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 10,8 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 35,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 36,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 226,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 6.2.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 27,3 miljardia euroa - 0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,7 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 42,9 miljardia euroa 2,7 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 2,7 miljardia euroa 0,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 140,9 miljardia euroa - 3,3 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,3 miljardilla eurolla 233,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 867 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 273 069 −658
2.1 Saamiset IMF:ltä 79 881 −1 381
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 193 187 724
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 233 −1 317
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 827 1 230
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 827 1 230
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 557 099 −22 547
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 151 768 −12 053
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 404 788 −10 820
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 517 300
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 26 26
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 64 566 2 432
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 600 985 −2 373
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 226 599 −508
7.2 Muut arvopaperit 374 386 −1 865
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 665 −50
9 Muut saamiset 229 901 −8 461
Vastaavaa yhteensä 2 150 212 −31 742
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 004 694 464
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 269 510 4 987
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 233 704 6 319
2.2 Talletusmahdollisuus 35 802 −755
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −578
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 388 −169
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 88 426 −23 022
5.1 Julkisyhteisöt 55 236 −21 048
5.2 Muut 33 190 −1 974
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 75 904 −8 474
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 479 −61
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 673 −1 655
8.1 Talletukset ja muut velat 5 673 −1 655
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 216 402 −4 031
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 95 464 219
Vastattavaa yhteensä 2 150 212 −31 742
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle