Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 iunie 2009

30 iunie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 iunie 2009, scăderea de 96 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la 27 septembrie 2004), precum şi vânzării de monede de aur, operaţiune efectuată de două bănci centrale din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,3 miliarde EUR, până la 216,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
24 iunie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 31,5 miliarde CHF 30,5 miliarde CHF
25 iunie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 40,6 miliarde USD 40,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) s-au majorat cu 0,6 miliarde EUR, până la 301,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia I din pasive) au înregistrat o creştere de 1,3 miliarde EUR, până la 762,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 3,1 miliarde EUR, până la 153,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 54,4 miliarde EUR, până la 660,6 miliarde EUR. Miercuri, 24 iunie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 309,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 167,9 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 25 iunie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 28,8 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 6,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 442,2 miliarde EUR, cu scadenţa la un an, a fost decontată. Astfel cum s-a anunţat în comunicatul de presă al BCE din data de 7 mai 2009, ca urmare a deciziei adoptate de Consiliul guvernatorilor, această operaţiune a fost prima dintr-o serie de trei operaţiuni cu scadenţa la un an. Operaţiunea a fost derulată prin intermediul unei proceduri de licitaţie cu rată fixă a dobânzii şi cu alocare integrală, adăugându-se operaţiunilor periodice şi suplimentare de refinanţare pe termen lung, care nu vor fi afectate.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 236,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 12,7 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 54,7 miliarde EUR, până la 268,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 240 629 −96
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 737 −1 952
2.1 Creanţe asupra FMI 17 237 225
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 500 −2 177
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 75 110 611
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 801 297
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 801 297
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 896 839 277 952
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 167 902 −141 719
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 728 598 419 895
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 326 −223
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 12 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 478 447
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 301 585 636
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 769 0
9 Alte active 244 372 −292
Total active 1 997 319 277 602
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 762 146 1 329
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 504 516 278 248
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 268 244 54 729
2.2 Facilitatea de depozit 236 235 223 518
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 37 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 224 11
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 161 278 1 475
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 153 378 3 057
5.2 Alte angajamente 7 899 −1 582
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 117 876 −828
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 350 1 859
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 300 −2 855
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 300 −2 855
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 157 163 −1 634
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 963 −5
Total pasive 1 997 319 277 602
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media