Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. június 26.

2009. június 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. június 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 96 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve két központi bank aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 0,3 milliárd euróval csökkent, 216,6 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. június 24. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 31,5 milliárd CHF 30,5 milliárd CHF
2009. június 25. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 40,6 milliárd USD 40,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval 301,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval, 762,1 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,1 milliárd euróval 153,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 54,4 milliárd euróval 660,6 milliárd euróra emelkedett. 2009. június 24-én, szerdán lejárt egy 309,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 167,9 milliárd euro értékben. 2009. június 25-én, csütörtökön lejárt egy 28,8 milliárd euro összegű, három havi lejáratú, kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 6,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon még egy kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 442,2 milliárd euro, lejárata pedig egy év volt. Az EKB Kormányzótanácsának a 2009. május 7-i sajtóközleményben közzétett döntése értelmében ezt az első műveletet még két másik egyéves lejáratú tranzakció követi majd. Jelen műveletet fix kamatú tender formájában hajtották végre teljes allokáció mellett, ami nem befolyásolja sem a rendszeres, sem a kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 236,2 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 12,7 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 54,7 milliárd euróval 268,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 240 629 −96
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 737 −1 952
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 17 237 225
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 500 −2 177
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 75 110 611
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 801 297
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 801 297
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 896 839 277 952
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 167 902 −141 719
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 728 598 419 895
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 326 −223
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 12 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 478 447
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 301 585 636
8 Euróban denominált államadósság 36 769 0
9 Egyéb eszközök 244 372 −292
Eszközök összesen 1 997 319 277 602
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 762 146 1 329
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 504 516 278 248
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 268 244 54 729
2.2 Betéti rendelkezésre állás 236 235 223 518
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 37 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 224 11
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 161 278 1 475
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 153 378 3 057
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 899 −1 582
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 117 876 −828
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 350 1 859
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 300 −2 855
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 300 −2 855
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 157 163 −1 634
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 963 −5
Források összesen 1 997 319 277 602
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok