Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.6.2009

30.6.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.6.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 96 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,3 miljardilla eurolla 216,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
24.6.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 31,5 miljardia Sveitsin frangia 30,5 miljardia Sveitsin frangia
25.6.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 40,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 40,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,6 miljardilla eurolla 301,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 762,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 3,1 miljardilla eurolla 153,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 54,4 miljardilla eurolla 660,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.6.2009 erääntyi 309,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 167,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 25.6.2009 erääntyi 28,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja suoritettiin uuden, 6,4 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä suoritettiin myös 442,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi vuosi. Operaatio on kolmesta EKP:n neuvoston päättämästä yhden vuoden operaatiosta ensimmäinen. Se toteutettiin kiinteäkorkoisena huutokauppana, ja siinä tehdyt tarjoukset hyväksyttiin täysimääräisesti. Yhden vuoden operaatioista ilmoitettiin lehdistötiedotteessa 7.5.2009. Operaatioilla ei ole vaikutusta säännöllisten ja ylimääräisten pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden toteuttamiseen.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 236,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 12,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 54,7 miljardilla eurolla 268,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 240 629 −96
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 737 −1 952
2.1 Saamiset IMF:ltä 17 237 225
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 500 −2 177
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 75 110 611
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 801 297
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 801 297
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 896 839 277 952
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 167 902 −141 719
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 728 598 419 895
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 326 −223
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 12 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 478 447
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 301 585 636
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 769 0
9 Muut saamiset 244 372 −292
Vastaavaa yhteensä 1 997 319 277 602
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 762 146 1 329
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 504 516 278 248
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 268 244 54 729
2.2 Talletusmahdollisuus 236 235 223 518
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 37 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 224 11
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 161 278 1 475
5.1 Julkisyhteisöt 153 378 3 057
5.2 Muut 7 899 −1 582
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 117 876 −828
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 350 1 859
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 300 −2 855
8.1 Talletukset ja muut velat 7 300 −2 855
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 157 163 −1 634
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 963 −5
Vastattavaa yhteensä 1 997 319 277 602
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle