Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. birželio 26 d.

2009 m. birželio 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. birželio 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 96 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso monetų pardavimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 216,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. birželio 24 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 31,5 mlrd. CHF 30,5 mlrd. CHF
2009 m. birželio 25 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 40,6 mlrd. USD 40,6 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 301,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 762,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 153,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 54,4 mlrd. eurų – iki 660,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. birželio 24 d., baigėsi 309,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 167,9 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. birželio 25 d., baigėsi 28,8 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 6,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta 442,2 mlrd. eurų vertės vienerių metų ilgesnės trukmės refinansavimo operacija. Kaip 2009 m. gegužės 7 d. ECB skelbė pranešime spaudai, Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą, ši operacija buvo pirmoji iš trijų vienerių metų trukmės operacijų. Be reguliarių ir papildomų ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų, kurioms ši operacija neturės įtakos, ji buvo atlikta taikant fiksuotųjų palūkanų aukciono tvarką, paskirstant visą sumą.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 236,2 mlrd. eurų (palyginti su 12,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 54,7 mlrd. eurų – iki 268,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 240 629 −96
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 737 −1 952
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 17 237 225
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 500 −2 177
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 75 110 611
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 801 297
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 801 297
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 896 839 277 952
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 167 902 −141 719
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 728 598 419 895
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 326 −223
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 478 447
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 301 585 636
8 Valdžios skola eurais 36 769 0
9 Kitas turtas 244 372 −292
Visas turtas 1 997 319 277 602
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 762 146 1 329
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 504 516 278 248
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 268 244 54 729
2.2 Indėlių galimybė 236 235 223 518
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 37 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 224 11
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 161 278 1 475
5.1 Valdžiai 153 378 3 057
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 899 −1 582
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 117 876 −828
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 350 1 859
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 300 −2 855
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 300 −2 855
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 157 163 −1 634
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 963 −5
Visi įsipareigojimai 1 997 319 277 602
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai