Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 26. juuni 2009

30. juuni 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

26. juunil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 96 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 216,6 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
24. juuni 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 31,5 miljardit Šveitsi franki 30,5 miljardit Šveitsi franki
25. juuni 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 40,6 miljardit USA dollarit 40,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 301,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,3 miljardi euro võrra 762,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 3,1 miljardi euro võrra 153,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 54,4 miljardi euro võrra 660,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 24. juunil 2009 möödus 309,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 167,9 miljardit eurot. Neljapäeval, 25. juunil 2009 möödus 28,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 6,4 miljardit eurot. Samal päeval teostati veel üks 442,2 miljardi euro suurune pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga üks aasta. Nagu EKP 7. mai 2009. aasta pressiteates avaldatud, oli nõukogu otsuse kohaselt tegemist esimese operatsiooniga kolmest üheaastase tähtajaga operatsioonist. Operatsioon teostati jaotamispiiranguta fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlusena lisaks regulaarsetele ja täiendavatele pikemaajalistele refinantseerimisoperatsioonidele, mida kõnealune operatsioon ei mõjuta.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 236,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 12,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 54,7 miljardi euro võrra 268,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 240 629 −96
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 737 −1 952
2.1 Nõuded RVFle 17 237 225
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 500 −2 177
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 75 110 611
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 801 297
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 801 297
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 896 839 277 952
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 167 902 −141 719
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 728 598 419 895
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 326 −223
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 12 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 478 447
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 301 585 636
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 769 0
9 Muud varad 244 372 −292
Varad kokku 1 997 319 277 602
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 762 146 1 329
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 504 516 278 248
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 268 244 54 729
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 236 235 223 518
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 37 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 224 11
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 161 278 1 475
5.1 Valitsussektor 153 378 3 057
5.2 Muud kohustused 7 899 −1 582
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 117 876 −828
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 350 1 859
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 300 −2 855
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 300 −2 855
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 157 163 −1 634
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 963 −5
Kohustused kokku 1 997 319 277 602
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid