Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 aprilie 2008

22 aprilie 2008

Observaţii introductive

Situaţia excepţională în care s-a aflat o bancă centrală din Eurosistem şi care a împiedicat-o pe aceasta să-şi prezinte bilanţul în vederea elaborării situaţiei financiare consolidate la nivelul Eurosistemului între datele de 7 martie 2008 şi 11 aprilie 2008 a luat sfârşit. Prin urmare, situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului din această săptămână reflectă cele mai recente informaţii disponibile referitoare la bilanţ care au fost oferite de banca centrală respectivă, şi anume situaţia financiară a acesteia la data de 18 aprilie 2008. Totuşi, în cazul acestei bănci centrale, cifrele cu care sunt comparate cele mai recente date în coloana intitulată „Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor” sunt încă cele valabile la data de 29 februarie 2008.

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 aprilie 2008, scăderea de 36 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale care a intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la valoarea de 153,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au scăzut cu 0,3 miliarde EUR, până la 109,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 0,5 miliarde EUR, până la nivelul de 662,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 2,6 miliarde EUR, până la 65 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 74,6 miliarde EUR, până la 498,9 miliarde EUR. Miercuri, 16 aprilie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 130 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 204,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,3 miliarde EUR, un nivel relativ similar celui înregistrat în săptămâna precedentă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 71,4 miliarde EUR, până la 246,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 661 −36
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 138 188 2 019
2.1 Creanţe asupra FMI 8 754 −10
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 129 434 2 029
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 40 481 −1 266
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 776 872
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 776 872
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 499 525 74 538
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 204 500 72 851
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 295 001 1 891
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −194
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 23 −10
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 34 639 −532
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 109 302 −295
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 592 −22
9 Alte active 347 026 −3 870
Total active 1 433 190 71 408
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 662 793 463
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 246 960 71 415
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 246 314 71 435
2.2 Facilitatea de depozit 288 −33
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 358 13
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 192 −21
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 72 649 −2 477
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 64 976 −2 637
5.2 Alte angajamente 7 673 160
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 58 444 1 036
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 762 −35
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 101 606
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 101 606
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 139 493 419
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 417 2
Total pasive 1 433 190 71 408
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media