Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. balandžio 18 d.

2008 m. balandžio 22 d.

Įvadinės pastabos

Viename iš Eurosistemos centrinių bankų susidariusios ypatingos aplinkybės, dėl kurių šis bankas nepateikė savo balanso Eurosistemos konsoliduotai finansinei ataskaitai nuo 2008 m. kovo 7 d. iki balandžio 11 d., nebeegzistuoja. Tad šios savaitės Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje taip pat pateikiama naujausia turima minėtojo Eurosistemos nacionalinio centrinio banko pateikta informacija apie balansą, t. y. 2008 m. balandžio 18 d. finansinė ataskaita. Tačiau šio Eurosistemos centrinio banko duomenys, su kuriais naujausia informacija lyginama dalyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl sandorių“ yra 2008 m. vasario 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. balandžio 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 36 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 153,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 109,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 662,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 65 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 74,6 mlrd. eurų – iki 498,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. balandžio 16 d., baigėsi 130 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 204,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų, beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 71,4 mlrd. eurų – iki 246,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 661 −36
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 138 188 2 019
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 8 754 −10
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 129 434 2 029
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 481 −1 266
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 776 872
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 776 872
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 499 525 74 538
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 204 500 72 851
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 295 001 1 891
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −194
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 23 −10
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 34 639 −532
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 109 302 −295
8 Valdžios skola eurais 38 592 −22
9 Kitas turtas 347 026 −3 870
Visas turtas 1 433 190 71 408
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 662 793 463
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 246 960 71 415
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 246 314 71 435
2.2 Indėlių galimybė 288 −33
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 358 13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 192 −21
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 72 649 −2 477
5.1 Valdžiai 64 976 −2 637
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 673 160
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 58 444 1 036
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 762 −35
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 101 606
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 101 606
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 139 493 419
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 417 2
Visi įsipareigojimai 1 433 190 71 408
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai