Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.4.2008

22.4.2008

Aluksi

Poikkeuksellinen tilanne eräässä eurojärjestelmän keskuspankissa esti sitä tuottamasta taseita ajanjaksolla 7.3.–11.4.2008. Tilanne on nyt ohi. Näin ollen myös eurojärjestelmän konsolidoidussa taseessa on tällä viikolla käytetty tasetietoja kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin viimeisestä saatavilla olevasta taseesta 18.4.2008. Sarakkeessa ”Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna” näitä tietoja on kuitenkin verrattu kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin tasetietoihin 29.2.2008.

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.4.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 36 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 153,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,3 miljardilla eurolla 109,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 662,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,6 miljardilla eurolla 65 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 74,6 miljardilla eurolla 498,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.4.2008 erääntyi 130 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 204,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,3 miljardia euroa eli lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 71,4 miljardilla eurolla 246,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 661 −36
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 138 188 2 019
2.1 Saamiset IMF:ltä 8 754 −10
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 129 434 2 029
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 481 −1 266
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 776 872
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 776 872
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 499 525 74 538
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 204 500 72 851
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 295 001 1 891
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −194
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 23 −10
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 639 −532
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 109 302 −295
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 592 −22
9 Muut saamiset 347 026 −3 870
Vastaavaa yhteensä 1 433 190 71 408
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 662 793 463
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 246 960 71 415
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 246 314 71 435
2.2 Talletusmahdollisuus 288 −33
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 358 13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 192 −21
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 72 649 −2 477
5.1 Julkisyhteisöt 64 976 −2 637
5.2 Muut 7 673 160
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 58 444 1 036
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 762 −35
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 101 606
8.1 Talletukset ja muut velat 19 101 606
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 139 493 419
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 417 2
Vastattavaa yhteensä 1 433 190 71 408
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle