Menu

Rotacija prava glasa u Upravnom vijeću

1. prosinca 2014.

Što je sustav rotacije prava glasa u Upravnom vijeću ESB-a?

Sustav rotacije odnosi se na dodjelu prava glasa članovima Upravnog vijeća Europske središnje banke. Vijeće je najviše tijelo ESB-a nadležno za odlučivanje i odgovorno je za određivanje kamatnih stopa i provedbu monetarne politike. Sastoji se od šest članova Izvršnog odbora i 19 guvernera nacionalnih središnjih banaka država europodručja. Pristupanje Litve europodručju 2015. pokrenulo je promjenu prava glasa, kao što je Upravno vijeće predvidjelo u prosincu 2002.

Zašto je potrebna rotacija prava glasa?

Ona pomaže da Upravno vijeće održi sposobnost za poduzimanje koraka usporedno s postupnim povećanjem broja država europodručja, a time i broja članova Upravnog vijeća. U skladu s ugovorima o Europskoj uniji, sustav rotacije morao se uvesti kada je broj guvernera prešao 18, što se i dogodilo kada je Litva ušla u europodručje 1. siječnja 2015.

Koji guverneri imaju pravo glasa u pojedinom mjesecu, a koji nemaju?

Države europodručja podijeljene su u skupine prema veličini dotičnih gospodarstava i financijskih sektora. Za odlučivanje o tome koji guverner neke nacionalne središnje banke pripada kojoj skupini uspostavljena je rang ljestvica. Guverneri država koje na njoj zauzimaju od prvog do petog mjesta – a trenutačno su to Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska i Nizozemska – međusobno dijele četiri glasa. Svi ostali (njih 14 otkad je Litva 1. siječnja 2015. ušla u europodručje) međusobno dijele 11 glasova. Guverneri se u korištenju pravom glasa smjenjuju mjesečnom rotacijom.

Je li se novi režim mogao odgoditi?

Ne, time bi se prekršili ugovori o Europskoj uniji. Prvotnom se odlukom omogućavala odgoda (sve dok ne bude više od 18 država europodručja), no ta je mogućnost već iskorištena. Daljnja odgoda nije bila moguća.

Prije 1. siječnja 2015. provodilo se načelo jednog glasa po članu. Sustavom rotacije uspostavljena su tri razreda članova Upravnog vijeća. Utječe li to na raspravu među članovima i na proces odlučivanja?

Na sjednicama su svi članovi Upravnog vijeća, koji imaju i pravo obraćanja, stoga se u smislu rasprave ništa nije promijenilo. Budući da Upravno vijeće najveći broj odluka donosi konsenzusom, u duhu suradnje, nije se promijenio ni sam proces odlučivanja. Dakako, načelo prema kojemu jedan član ima jedan glas primjenjuje se na one članove koji u tom trenutku imaju pravo glasa.

Imaju li članovi Izvršnog odbora trajno pravo glasa?

Članovi Izvršnog odbora ESB-a imaju trajno pravo glasa.

Kakav je novi sustav glasačkih prava u odnosu na, primjerice, onaj američke središnje banke?

Sustav kojim se služi Savezni odbor za otvoreno tržište (FOMC) američke središnje banke vrlo je sličan ovome kojim se služi ESB. FOMC ima 12 članova s pravom glasa, od kojih je 7 članova Odbora guvernera s trajnim pravom glasa, slično članovima Izvršnog odbora ESB-a u Upravnom vijeću. Predsjednik središnje banke New Yorka ima trajno pravo glasa, predsjednici središnjih banaka Chicaga i Clevelanda smjenjuju se u glasovanju svake druge godine, dok predsjednici središnjih banaka preostalih devet područja glasuju svake treće godine. Za razliku od godišnje rotacije u američkoj središnjoj banci, rotacija prava glasa članova Upravnog vijeća ESB-a provodit će se svaki mjesec.