Čo sú to okamžité platby?

26. septembra 2016 (aktualizované 26. júna 2018)

Napriek tomu, že žijeme vo svete okamžitej komunikácie, realizácia elektronickej platby môže ešte stále trvať aj celý pracovný deň. A ak elektronickú platbu uskutočníme cez víkend alebo počas sviatkov, je možné, že sa na svoju cestu k príjemcovi vydá až v nasledujúci pracovný deň.

V prípade okamžitých platieb sú peniaze k dispozícii na účte príjemcu do niekoľkých sekúnd, a to 24 hodín denne, 365 dní do roka. V niektorých krajinách táto možnosť už existuje. Mala by však existovať vo všetkých krajinách Európy, a to nielen pre eurové platby určené fyzickým osobám a podnikom v rovnakej krajine, ale aj pre zahraničné platby smerujúce do iných európskych krajín. Aby sa táto možnosť stala realitou, európski poskytovatelia platobných služieb sa dohodli na jednotnom súbore pravidiel a štandardov pre okamžité platby pod názvom systém SEPA pre okamžité prevody.

Pojmom SEPA sa označuje jednotná oblasť platieb v eurách, ktorej cieľom je umožniť nám posielať eurové platby príjemcom kdekoľvek v Európe rovnako ľahko, bezpečne a efektívne ako v prípade platieb tuzemských – bez ohľadu na to, či ide o platby prostredníctvom inkasa, debetnej karty alebo bankového prevodu.

Aké sú výhody okamžitých platieb?

Okamžité platby umožňujú posielať a prijímať elektronické platby v eurách kedykoľvek a kdekoľvek. V niektorých krajinách už existuje možnosť okamžité platby realizovať prostredníctvom mobilného telefónu, a to rovnako rýchlo a prakticky ako v hotovosti, napríklad ak si s kolegami delíte účet za večeru alebo ak chcete požičať peniaze priateľovi či príbuznému.

Pri elektronickom obchodovaní okamžité platby obchodníkom eliminujú riziko nezaplatenia, keďže expedovanie tovaru a služieb môže byť jednoducho synchronizované s platbou. Pri medzipodnikových platbách okamžité platby zlepšujú hotovostné toky a zjednodušujú hospodárenie, redukujú oneskorenie platieb a skracujú úhradu faktúr.

Okamžité platby môžu byť i prostriedkom na zvýšenie miery finančnej inklúzie. Podľa práva EÚ majú všetci občania EÚ právo otvoriť si základný platobný účet, a to bez ohľadu na svoju finančnú situáciu či miesto bydliska. Možnosť posielať a prijímať okamžité platby priamo z mobilného telefónu môže u ľudí vyvolať záujem začať využívať finančné služby, resp. ich využívať častejšie.

Kedy budú okamžité platby k dispozícii?

Poskytovatelia platobných služieb nemajú povinnosť svojim zákazníkom okamžité platby poskytovať. ECB im však odporučila možnosť okamžitých platieb v eurách sprístupniť od novembra 2017. Niektorí to už spravili, niektorí to majú v pláne. Skúsenosti z krajín, ktoré už okamžité platby používajú (napr. z Dánska, Švédska a Spojeného kráľovstva), ukazujú rýchly nárast ich popularity.

Akú úlohu pritom zohráva ECB?

Okamžité platby sú predmetom záujmu ECB, pretože jednou z jej úloh je zaisťovať bezpečnosť a efektívnosť elektronických platieb v eurách.

V záujme podpory inovácie v oblasti platobného styku spolu s finančným sektorom pracujeme na určení jednotných pravidiel a štandardov a zároveň na odstránení zostávajúcich prekážok zahraničných platieb v rámci EÚ. ECB zároveň predsedá skupine Euro Retail Payments Board, ktorá spája predstaviteľov z radov poskytovateľov a používateľov platobných služieb a zameriava sa na zvyšovanie miery integrácie, inovatívnosti a konkurencieschopnosti platobného trhu v EÚ. Euro Retail Payments Board je na čele iniciatívy za zavedenie celoeurópskych okamžitých platieb a sleduje stav ich zavádzania.

V záujme zjednodušenia zavádzania okamžitých platieb ECB vyvíja novú službu, ktorá poskytovateľom platobných služieb umožní okamžité, bezpečné a nepretržité vyrovnanie platieb. Služba okamžitého vyrovnania platieb v systéme TARGET (TARGET instant payments settlement – TIPS), ktorá bude zavedená v novembri 2018, by mala pre poskytovateľov platobných služieb predstavovať ďalší podnet na zavedenie okamžitých platieb, pretože im zjednoduší a zlacní prístup k zákazníkom iných poskytovateľov v celej Európe. V dôsledku toho by sa mali okamžité platby už čoskoro stať bežnými v celej Európe. Sledujte ďalší vývoj v tejto oblasti.

Viac informácií o tomto projekte: TARGET instant payment settlement (TIPS)