Što je trenutno plaćanje?

26. rujna 2016. (posuvremenjeno 26. lipnja 2018.)

Živimo u svijetu u kojem trenutno razmjenjujemo poruke, a elektroničko plaćanje još može potrajati i cijeli radni dan. Ako elektroničko plaćanje obavljamo za vikend ili u neradni dan za banke, postupak po našem nalogu možda neće ni započeti prije sljedećeg radnog dana.

Zahvaljujući trenutnom plaćanju, novac na račune primatelja stiže za nekoliko sekundi 24 sata na dan, 365 dana u godini. U nekim državama to je već moguće. Ali trebalo bi biti moguće u svakoj europskoj državi, i to ne samo kada su primatelji osobe ili poduzeća u državi u kojoj se nalazite nego i onda kada su primatelji u drugoj europskoj državi. Da bi se to ostvarilo, europski pružatelji platnih usluga dogovorili su se o zajedničkom skupu pravila i standarda za trenutna plaćanja pod nazivom shema za trenutne kreditne transfere u SEPA-i.

SEPA je pokrata za »jedinstveno područje plaćanja u eurima« (engl. Single Euro Payments Area): cilj je SEPA-e omogućiti nam jednako laka, sigurna i učinkovita eurska plaćanja primateljima u našoj ili u drugim europskim državama, bilo da je riječ o izravnom terećenju, kartičnom plaćanju ili o kreditnom transferu.

Koje su prednosti trenutnog plaćanja?

Zahvaljujući trenutnom plaćanju, elektroničke uplate u eurima možete slati i primati u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. U nekim državama već možete obavljati trenutna plaćanja mobilnim telefonom i jednako su brza i praktična kao gotovina, na primjer prilikom zajedničkog podmirenja računa za večeru s kolegama ili pozajmljivanja novca prijatelju ili rođaku.

U elektroničkoj trgovini trenutna plaćanja uklanjaju rizik neplaćanja za internetske trgovce jer se slanje proizvoda i pružanje usluga može lako uskladiti s plaćanjem. Kada je riječ o plaćanjima između poduzeća trenutna plaćanja unaprjeđuju novčani tok, olakšavaju upravljanje sredstvima, smanjuju broj zakašnjelih plaćanja i ubrzavaju podmirenje računa.

Trenutno plaćanje može biti i instrument financijske uključenosti. Prema pravu EU-a, svi građani Europske unije imaju pravo otvoriti osnovni račun za plaćanje, bez obzira na financijsko stanje i mjesto boravka. Mogućnost trenutnog plaćanja mobilnim telefonom —slanja i primanja uplata — mogla bi ljude potaknuti da se počnu koristiti financijskim uslugama ili da se njima koriste u većoj mjeri.

Kada se mogu koristiti trenutnim plaćanjem?

Pružatelji platnih usluga nisu dužni ponuditi trenutno plaćanje svojim klijentima. ESB je pružatelje platnih usluga potaknuo da rješenja za trenutno plaćanje u eurima svojim klijentima učine dostupnima od studenoga 2017. Neki su to i učinili, dok drugi tek planiraju. Iskustva iz država u kojima je trenutno plaćanje već u upotrebi, kao što su Danska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina, pokazuju da ono brzo postane vrlo popularno.

Koja je uloga ESB-a u tome?

Trenutno plaćanje zanima i ESB jer smo mi odgovorni za sigurnost i učinkovitost elektroničkih plaćanja u eurima.

Radi promicanja inovacija u plaćanju surađujemo s financijskim sektorom kako bismo se dogovorili o zajedničkim pravilima i standardima te uklonili sve preostale prepreke za plaćanja unutar EU-a. ESB također predsjeda skupinom pod nazivom Odbor za plaćanja malih vrijednosti u eurima koja okuplja predstavnike pružatelja i korisnika platnih usluga koji surađuju kako bi tržište platnih usluga unutar EU-a učinili povezanijim, inovativnijim i konkurentnijim. Odbor za plaćanja malih vrijednosti u eurima potiče rad na paneuropskom trenutnom plaćanju i prati napredak u širenju njegove upotrebe.

ESB razvija i novu uslugu kojom će pružateljima platnih usluga olakšati da svojim klijentima ponude mogućnost trenutnog plaćanja tako što će im omogućiti sigurnu namiru plaćanja bez odgađanja i u svakom trenutku. Usluga namire trenutnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS) postat će dostupna u studenome 2018. i trebala bi pružiti dodatan poticaj pružateljima platnih usluga da klijentima ponude mogućnost trenutnog plaćanja jer će im olakšati da, uz male troškove, dođu do klijenata drugih pružatelja platnih usluga iz cijele Europe. Stoga bi trenutno plaćanje uskoro trebalo postati uvriježeno u cijeloj Europi. Obavijesti ćemo objavljivati na ovoj stranici.

Saznajte više o tom projektu: namira trenutnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)