Menu

Cyfrowe euro

Cyfryzacja dosięgła wszystkich aspektów naszego życia. Zmieniła także sposób dokonywania płatności.

Wprowadzenie cyfrowego euro zapewniłoby mieszkańcom strefy euro darmowy dostęp do prostego, powszechnie akceptowanego, bezpiecznego i wiarygodnego środka płatniczego.

Cyfrowe euro miałoby ten sam status co banknoty i monety, tylko inną formę – elektroniczną. Też byłoby emitowane przez Eurosystem (czyli EBC i krajowe banki centralne) i dostępne dla wszystkich ludzi i firm.

Pieniądz cyfrowy nie ma zastąpić gotówki, tylko stanowić dodatkowy środek płatniczy. Eurosystem będzie dbać o to, żeby w całej strefie euro wszyscy nadal mieli dostęp do banknotów i monet.

Cyfrowe euro zwiększy wybór dostępnych sposobów płatności i ułatwi płacenie. W połączeniu z pieniądzem gotówkowym będzie ułatwiać wszystkim grupom społecznym dostęp do produktów i usług finansowych.

Euro należy do Europejczyków, a my mamy go strzec. Powinniśmy być gotowi na jego emisję w postaci cyfrowej, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Christine Lagarde, prezes EBC

Po co wprowadzać cyfrowe euro?

Euro w postaci cyfrowej pozwoliłoby szybciej, łatwiej i bezpieczniej dokonywać codziennych płatności.

Wspomogłoby też proces cyfryzacji gospodarki europejskiej i stanowiło zachętę do rozwijania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie płatności detalicznych.

EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro chcą, żeby pieniądz nadal dobrze służył Europejczykom, więc analizują związane z nim korzyści i zagrożenia.

Raport na temat cyfrowego euro

Jakie jeszcze zalety miałoby cyfrowe euro?

Euro w postaci cyfrowej łączyłoby w sobie wygodę, jaką dają elektroniczne instrumenty płatnicze, z bezpieczeństwem cechującym pieniądz emitowany przez bank centralny.

Byłoby zwłaszcza przydatne w sytuacjach, kiedy gotówka nie będzie już preferowanym sposobem płacenia. Uniezależniałoby nas też od cyfrowych instrumentów płatniczych emitowanych i kontrolowanych przez podmioty spoza strefy euro, mogących potencjalnie zagrozić stabilności finansowej i niezależności monetarnej całej strefy.

Ponieważ priorytetową cechą cyfrowego euro musi być ochrona prywatności, pozwoliłoby ono z ufnością podchodzić płatności także w obecnej epoce cyfrowej.

Kiedy będzie gotowe?

Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy będziemy emitować cyfrowe euro. Obecnie jesteśmy w fazie przygotowawczej: tworzymy projekt koncepcyjny, prowadzimy eksperymenty praktyczne, wsłuchujemy się w zdanie opinii publicznej i rozmawiamy z interesariuszami.

Decyzja w tej sprawie ma zapaść do połowy 2021, żebyśmy mogli się przygotować do potencjalnej przyszłej emisji cyfrowego euro.

Musimy sprawić, że nasza waluta będzie dobrze przygotowana na przyszłość. Nie możemy pozostawać bierni.

Fabio Panetta, członek Zarządu EBC

Przeanalizowaliśmy potencjalne korzyści i wyzwania związane z cyfrowym euro

Jaka jest docelowa koncepcja?

Na razie eksperci z EBC i krajowych banków centralnych ze strefy euro określili podstawowe wymagania, jakie ma spełniać cyfrowe euro, w tym: łatwość dostępu, solidna konstrukcja, bezpieczeństwo, skuteczność, ochrona prywatności oraz zgodność z prawem. Pomogą nam one określić docelowy kształt tej waluty.

Cyfrowe euro musiałoby działać także w rozwiązaniach płatniczych prowadzonych przez operatorów prywatnych, tak aby umożliwić dostarczanie rozwiązań płatniczych i dodatkowych usług na rzecz konsumentów w skali ogólnoeuropejskiej.

Czy cyfrowym euro będzie zarządzać EBC?

EBC stoi na straży euro – czy to w formie banknotów, czy w postaci cyfrowej – w interesie europejskiego społeczeństwa.

Chcemy mieć pewność, że nic nie zaszkodzi wartości naszej waluty, a euro w wybranej postaci cyfrowej będzie chronione i regulowane przez bank centralny.

Dlaczego cyfrowe euro nie zaliczałoby się do kryptoaktywów?

Kryptoaktywa różnią się zasadniczo od pieniądza banku centralnego: ponieważ same w sobie nie mają wartości, ich ceny są zmienne, a także nie stoi za nimi żadna odpowiedzialna instytucja.

Natomiast cyfrowe euro ma być równie pewne jak gotówka, ponieważ – w przeciwieństwie do kryptoaktywów, np. stablecoinów – za obie te postaci będzie odpowiadać bank centralny.

Objaśniamy: Co to jest bitcoin?

Dziękujemy za nadesłane uwagi!

Cyfrowe euro, tak jak fizyczne pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień, powinno spełniać potrzeby szerokiego grona użytkowników.

Zatem należy ocenić wszystkie potencjalne konsekwencje jego wprowadzenia, również dla polityki pieniężnej i stabilności finansowej.

Do 12 stycznia trwały konsultacje publiczne. Otrzymaliśmy ponad 8000 uwag – za wszystkie dziękujemy. W najbliższych miesiącach opublikujemy wyniki konsultacji.

Zapraszamy do zadawania pytań drogą mejlową.

Komunikat prasowy (po angielsku)

Nowe horyzonty dla płatności paneuropejskich

Sposób dokonywania płatności obecnie fundamentalnie się zmienia. Banki centralne powinny odgrywać w tym procesie kluczową rolę. Podstawą rozwiązań płatniczych w Europie musi być konkurencyjny i innowacyjny rynek, zdolny z jednej strony sprostać oczekiwaniom konsumentów, a z drugiej – utrzymać niezależność Europy. W takim kontekście określiliśmy kompleksową strategię dla płatności w epoce cyfrowej.

Skrótowa relacja z konferencji EBC „A new horizon for pan‑European payments”

Cyfrowe euro na cyfrowe czasy

Przedstawiając raport na temat cyfrowego euro, członek Zarządu EBC Fabio Panetta powiedział, że byłoby ono niematerialnym symbolem postępu i integracji Europy. Odkąd wprowadzono euro, EBC dba o utrzymanie zaufania społecznego do naszej waluty. Cyfrowe euro, z którego wszyscy będą mogli korzystać, zapewni w połączeniu z pieniądzem gotówkowym większy wybór sposobów płacenia.

Obejrzyj wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim

Podcast

Podcast EBC: czy nadszedł czas na cyfrowe euro?

Co to znaczy „cyfrowe euro”? Jakie dawałoby korzyści i jak mogłoby wpłynąć na sposób dokonywania płatności? Kiedy może się pojawić? Te i inne zagadnienia porusza Michael Steen w rozmowie z Ulrichem Bindseilem – szefem działu infrastruktur rynku i płatności w EBC.

Więcej (po angielsku)

Przemówienia, wywiady i publikacje członków Zarządu EBC