Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Tobias Linzert

Market Operations

Current Position

Adviser

Fields of interest

Other Special Topics

Email

Tobias.Linzert@ecb.int

22 March 2024
THE ECB BLOG
Details
JEL Code
G20 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→General
G28 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→Government Policy and Regulation
21 September 2021
OCCASIONAL PAPER SERIES - No. 278
Details
Abstract
This paper summarises the work done by Eurosystem staff in the context of the Strategy Review Seminar on Monetary Policy Instruments. More specifically, it focuses on the efficacy, efficiency and potential side effects of the key monetary policy instruments employed by the European Central Bank since 2014. The following main findings emerge from the analysis. First, instruments have been effective in easing financing conditions and supporting economic growth, employment and inflation. Second, considering the effective lower bound on policy rates, a combination of instruments is generally more efficient than relying on a single tool. Third, side effects have been generally contained so far, but they are found to vary over time and need to be closely monitored on an ongoing basis. Fourth, the monetary policy toolkit needs to remain innovative, diversified, and flexible, i.e. reviewed regularly to ensure that it remains fit for purpose against the backdrop of evolving financial and macroeconomic conditions.
JEL Code
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
E58 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Central Banks and Their Policies
E43 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects
E44 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Financial Markets and the Macroeconomy
E47 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Forecasting and Simulation: Models and Applications
21 September 2021
OCCASIONAL PAPER SERIES - No. 274
Details
Abstract
This paper examines the importance of central bank communication in ensuring the effectiveness of monetary policy and in underpinning the credibility, accountability and legitimacy of independent central banks. It documents how communication has become a monetary policy tool in itself; one example of this being forward guidance, given its impact on inflation expectations, economic behaviour and inflation. The paper explains why and how consistent, clear and effective communication to expert and non-expert audiences is essential in an environment of an ever-increasing need by central banks to reach these audiences. Central banks must also meet the demand for more understandable information about policies and tools, while at the same time overcoming the challenge posed by the wider public’s rational inattention. Since the European Central Bank was established, the communications landscape has changed dramatically and continues to evolve. This paper outlines how better communication, including greater engagement with the wider public, could help boost people’s understanding of and trust in the Eurosystem.
JEL Code
E43 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
E58 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Central Banks and Their Policies
21 October 2020
WORKING PAPER SERIES - No. 2483
Details
Abstract
This paper analyses money market developments since 2005, and examines factors that have affected money market functioning. We consider several metrics of activity in both secured and unsecured euro area money markets, and study interactions with new Basel III regulations and with central bank policies (liquidity provision, asset purchases and the Securities Lending Programme). Using aggregate data, we document that, prior to 2015, heightened financial market volatility coincided with worsening money market conditions, while higher central bank liquidity provision was associated with reduced money market stress. After 2015, the evidence is consistent with central bank asset purchases inducing scarcity effects in some money market segments, and with active securities lending supporting money market functioning. Using transactions-level money market data combined with supervisory data, we further document that the leverage ratio regulation impacts money markets at quarter-ends due to “window-dressing” effects, reducing money market volumes and rates. We also consider the macroeconomic impact of changing money market conditions, finding that the impact depends on whether frictions originate in secured or unsecured markets and on central bank policies in place.
JEL Code
E44 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Financial Markets and the Macroeconomy
E58 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Central Banks and Their Policies
G12 : Financial Economics→General Financial Markets→Asset Pricing, Trading Volume, Bond Interest Rates
G20 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→General
G28 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→Government Policy and Regulation
Network
Discussion papers
21 October 2020
DISCUSSION PAPER SERIES - No. 12
Details
Abstract
This paper analyses money market developments since 2005, and examines factors that have affected money market functioning. We consider several metrics of activity in both secured and unsecured euro area money markets, and study interactions with new Basel III regulations and with central bank policies (liquidity provision, asset purchases and the Securities Lending Programme). Using aggregate data, we document that, prior to 2015, heightened financial market volatility coincided with worsening money market conditions, while higher central bank liquidity provision was associated with reduced money market stress. After 2015, the evidence is consistent with central bank asset purchases inducing scarcity effects in some money market segments, and with active securities lending supporting money market functioning. Using transactions-level money market data combined with supervisory data, we further document that the leverage ratio regulation impacts money markets at quarter-ends due to “window-dressing” effects, reducing money market volumes and rates. We also consider the macroeconomic impact of changing money market conditions, finding that the impact depends on whether frictions originate in secured or unsecured markets and on central bank policies in place.
JEL Code
E44 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Financial Markets and the Macroeconomy
E58 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Central Banks and Their Policies
G12 : Financial Economics→General Financial Markets→Asset Pricing, Trading Volume, Bond Interest Rates
G20 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→General
G28 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→Government Policy and Regulation
13 May 2014
WORKING PAPER SERIES - No. 1674
Details
Abstract
This paper proposes a new econometric approach to disentangle two distinct response patterns of the yield curve to monetary policy announcements. Based on cojumps in intraday tick-data of a short and long term interest rate, we develop a day-wise test that detects the occurrence of a significant policy surprise and identifies the market perceived source of the surprise. The new test is applied to 133 policy announcements of the European Central Bank (ECB) in the period from 2001-2012. Our main findings indicate a good predictability of ECB policy decisions and remarkably stable perceptions about the ECB
JEL Code
E58 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Central Banks and Their Policies
C14 : Mathematical and Quantitative Methods→Econometric and Statistical Methods and Methodology: General→Semiparametric and Nonparametric Methods: General
C58 : Mathematical and Quantitative Methods→Econometric Modeling→Financial Econometrics
20 April 2011
WORKING PAPER SERIES - No. 1328
Details
Abstract
The recent financial crisis deeply affected the money market yield curve and thus, potentially, the proper functioning of the interest rate channel of monetary policy transmission. Therefore, we analyze the effectiveness of monetary policy in steering euro area money market rates using two measures: first, the predictability of money market rates on the basis of monetary policy expectations, and second the impact of extraordinary central bank measures on money market rates. We find that market expectations about monetary policy are less relevant for money market rates up to 12 months after August 2007 compared to the pre-crisis period. At the same time, our results indicate that the ECB’s net increase in outstanding open market operations as of October 2008 accounts for at least a 100 basis point decline in Euribor rates. These findings show that central banks have effective tools at hand to conduct monetary policy in times of crises.
JEL Code
E43 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
E58 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Central Banks and Their Policies
15 May 2009
WORKING PAPER SERIES - No. 1053
Details
Abstract
This paper reviews recent approaches to modelling the labour market and assesses their implications for inflation dynamics through both their effect on marginal cost and on price-setting behaviour. In a search and matching environment, we consider the following modelling set-ups: right-to-manage bargaining vs. efficient bargaining, wage stickiness in new and existing matches, interactions at the firm level between price and wage-setting, alternative forms of hiring frictions, search on-the-job and endogenous job separation. We find that most specifications imply too little real rigidity and, so, too volatile inflation. Models with wage stickiness and right-to-manage bargaining or with firm-specific labour emerge as the most promising candidates.
JEL Code
E31 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Price Level, Inflation, Deflation
E32 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Business Fluctuations, Cycles
E24 : Macroeconomics and Monetary Economics→Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy→Employment, Unemployment, Wages, Intergenerational Income Distribution, Aggregate Human Capital
J64 : Labor and Demographic Economics→Mobility, Unemployment, Vacancies, and Immigrant Workers→Unemployment: Models, Duration, Incidence, and Job Search
Network
Wage dynamics network
13 May 2009
WORKING PAPER SERIES - No. 1052
Details
Abstract
Liquidity provision through its repo auctions has been one of the main instruments of the European Central Bank (ECB) to address the recent tensions in financial markets since summer 2007. In this paper, we analyse banks' bidding behaviour in the ECB's main refinancing operations (MROs) during the ongoing turmoil in money and financial markets. We employ a unique data set comprising repo auctions from March 2004 to October 2008 with bidding data from 877 counterparties. We find that increased bid rates during the turmoil can be explained by, inter alia, the increased individual refinancing motive, the increased attractiveness of the ECB's tender operations due to its collateral framework and banks' bidding more aggressively, i.e. at higher rates to avoid being rationed at the marginal rate in times of increased liquidity uncertainty.
JEL Code
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
D44 : Microeconomics→Market Structure and Pricing→Auctions
C33 : Mathematical and Quantitative Methods→Multiple or Simultaneous Equation Models, Multiple Variables→Panel Data Models, Spatio-temporal Models
C34 : Mathematical and Quantitative Methods→Multiple or Simultaneous Equation Models, Multiple Variables→Truncated and Censored Models, Switching Regression Models
24 March 2009
WORKING PAPER SERIES - No. 1035
Details
Abstract
In this paper, we explore the role of labour markets for monetary policy in the euro area in a New Keynesian model in which labour markets are characterized by search and matching frictions. We first investigate to which extent a more flexible labour market would alter the business cycle behaviour and the transmission of monetary policy. We find that while a lower degree of wage rigidity makes monetary policy more effective, i.e. a monetary policy shock transmits faster onto inflation, the importance of other labour market rigidities for the transmission of shocks is rather limited. Second, having estimated the model by Bayesian techniques we analyse to which extent labour market shocks, such as disturbances in the vacancy posting process, shocks to the separation rate and variations in bargaining power are important determinants of business cycle fluctuations. Our results point primarily towards disturbances in the bargaining process as a significant contributor to inflation and output fluctuations. In sum, the paper supports current central bank practice which appears to put considerable effort into monitoring euro area wage dynamics and which appears to treat some of the other labour market information as less important for monetary policy.
JEL Code
E32 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Business Fluctuations, Cycles
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
J64 : Labor and Demographic Economics→Mobility, Unemployment, Vacancies, and Immigrant Workers→Unemployment: Models, Duration, Incidence, and Job Search
C11 : Mathematical and Quantitative Methods→Econometric and Statistical Methods and Methodology: General→Bayesian Analysis: General
Network
Wage dynamics network
23 December 2008
WORKING PAPER SERIES - No. 983
Details
Abstract
We employ a time series econometric framework to explore the structural determinants of the spread between the European Overnight Rate and the ECB's Policy Rate (EONIA spread) aiming to explain the widening of the EONIA spread from mid-2004 to mid-2006. In particular, we estimate a model on the EONIA spread since the introduction of the new operational framework in March 2004 until August 2006. We show that the increase in the EONIA spread can for the largest part be explained by the current liquidity deficit. Moreover, tight liquidity conditions as well as an increase in banks' liquidity uncertainty lead to a significant upward pressure on the spread. The ECB's liquidity policy only reduces the spread if a loose policy is conducted during the last week of a maintenance period. Interestingly, interest rate expectations have not been found to have an important influence.
JEL Code
E43 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
C22 : Mathematical and Quantitative Methods→Single Equation Models, Single Variables→Time-Series Models, Dynamic Quantile Regressions, Dynamic Treatment Effect Models &bull Diffusion Processes
Network
ECB workshop on the analysis of the money market
9 June 2006
WORKING PAPER SERIES - No. 635
Details
Abstract
We focus on a quantitative assessment of rigid labor markets in an environment of stable monetary policy. We ask how wages and labor market shocks feed into the inflation process and derive monetary policy implications. Towards that aim, we structurally model matching frictions and rigid wages in line with an optimizing rationale in a New Keynesian closed economy DSGE model. We estimate the model using Bayesian techniques for German data from the late 1970s to present. Given the pre-euro heterogeneity in wage bargaining we take this as the first-best approximation at hand for modelling monetary policy in the presence of labor market frictions in the current European regime. In our framework, we find that labor market structure is of prime importance for the evolution of the business cycle, and for monetary policy in particular. Yet shocks originating in the labor market itself may contain only limited information for the conduct of stabilization policy.
JEL Code
E32 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Business Fluctuations, Cycles
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
J64 : Labor and Demographic Economics→Mobility, Unemployment, Vacancies, and Immigrant Workers→Unemployment: Models, Duration, Incidence, and Job Search
C11 : Mathematical and Quantitative Methods→Econometric and Statistical Methods and Methodology: General→Bayesian Analysis: General
25 November 2005
WORKING PAPER SERIES - No. 556
Details
Abstract
In this paper we incorporate a labor market with matching frictions and wage rigidities into the New Keynesian business cycle model. In particular, we analyze the effect of a monetary policy shock and investigate how labor market frictions affect the transmission process of monetary policy. The model allows real wage rigidities to interact with adjustments in employment and hours affecting inflation dynamics via marginal costs. We find that the response of unemployment and inflation to an interest rate innovation depends on the degree of wage rigidity. Generally, more rigid wages translate into more persistent movements of aggregate inflation. Moreover, the impact of a monetary policy shock on unemployment and inflation depends also on labor market fundamentals such as bargaining power and the flows in and out of employment.
JEL Code
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
J64 : Labor and Demographic Economics→Mobility, Unemployment, Vacancies, and Immigrant Workers→Unemployment: Models, Duration, Incidence, and Job Search
E32 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Business Fluctuations, Cycles
E31 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Price Level, Inflation, Deflation
Network
Eurosystem inflation persistence network
18 May 2004
WORKING PAPER SERIES - No. 359
Details
Abstract
This paper employs individual bidding data to analyze the empirical performance of the longer term refinancing operations (LTROs) of the European Central Bank (ECB). We investigate how banks' bidding behavior is related to a series of exogenous variables such as collateral costs, interest rate expectations, market volatility and to individual bank characteristics like country of origin, size and experience. Panel regressions reveal that a bank's bidding depends on bank characteristics. Yet, different bidding behavior generally does not translate into differences concerning bidder success. In contrast to the ECB's main refinancing operations, we find evidence for the winner's curse effect in LTROs. Our results indicate that LTROs do neither lead to market distortions nor to unfair auction outcomes.
JEL Code
E52 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Monetary Policy
D44 : Microeconomics→Market Structure and Pricing→Auctions