European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Vítor Constâncio, vicepreședintele BCE,
Tallinn, 8 iunie 2017

DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Aș dori să adresez mulțumiri domnului guvernator Hansson pentru amabila ospitalitate și, în special, personalului dumnealui pentru excelenta organizare a ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței noastre.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale pe o perioadă extinsă, care va depăși cu mult orizontul achizițiilor noastre nete de active. Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, confirmăm că se intenționează efectuarea achizițiilor nete de active, în ritmul lunar actual de 60 de miliarde EUR, până la sfârșitul lunii decembrie 2017 sau ulterior, dacă va fi necesar, și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, în concordanță cu obiectivul său privind inflația. Achizițiile nete vor fi efectuate în paralel cu reinvestirea principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active.

Măsurile noastre de politică monetară au continuat să mențină condițiile de finanțare foarte favorabile care sunt necesare pentru asigurarea unei convergențe susținute a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu. Informațiile care au devenit disponibile după ultima noastră ședință privind politica monetară de la sfârșitul lunii aprilie confirmă o dinamică mai puternică a economiei zonei euro, care se prognozează că va avansa într-un ritm relativ mai alert decât cel anticipat anterior. Considerăm că balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice este acum, în linii mari, echilibrată.

În același timp, expansiunea economică încă nu s-a concretizat într-o dinamică mai puternică a inflației. Până în prezent, măsurile inflației de bază continuă să se mențină scăzute. Prin urmare, un grad foarte substanțial de acomodare monetară este încă necesar pentru acumularea de presiuni inflaționiste la nivelul inflației de bază și pentru sprijinirea inflației totale pe termen mediu. Dacă perspectivele devin mai puțin favorabile sau în cazul în care condițiile financiare nu mai sunt în concordanță cu înregistrarea de noi progrese în direcția unei ajustări susținute a traiectoriei inflației, suntem pregătiți să extindem dimensiunea și/sau durata programului de achiziționare de active.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul I 2017, PIB real în zona euro a înregistrat o creștere de 0,6% față de intervalul precedent, după avansul de 0,5% consemnat în trimestrul IV 2016. Datele noi, îndeosebi rezultatele sondajelor, continuă să indice o creștere economică solidă și generalizată în perioada următoare. Transmisia măsurilor noastre de politică monetară a facilitat procesul de reducere a gradului de îndatorare și ar trebui să sprijine în continuare cererea internă. În special, redresarea investițiilor continuă să beneficieze de condițiile foarte favorabile de finanțare și de ameliorarea rentabilității companiilor. Creșterea ocupării forței de muncă, favorizată inclusiv de reformele anterioare de pe piața forței de muncă, susține veniturile disponibile reale și consumul privat. De asemenea, redresarea globală sprijină tot mai mult schimburile comerciale și exporturile în afara zonei euro. Totuși, perspectivele creșterii economice sunt în continuare afectate de ritmul lent de implementare a reformelor structurale, îndeosebi pe piața bunurilor și serviciilor, și de ajustările bilanțiere încă necesare în unele sectoare, în pofida ameliorărilor în curs.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2017, finalizate la sfârșitul lunii mai, care depind de implementarea integrală a tuturor măsurilor noastre de politică monetară. Proiecțiile anticipează un ritm anual de creștere a PIB real de 1,9% în anul 2017, 1,8% în 2018 și 1,7% în 2019. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2017, perspectivele creșterii PIB real au fost revizuite în sens ascendent pe parcursul orizontului de proiecție.

Se consideră că balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro este, în linii mari, echilibrată. Pe de o parte, dinamica ciclică pozitivă actuală sporește șansele înregistrării unei expansiuni economice peste așteptări. Pe de altă parte, încă se manifestă riscurile în sensul unui nivel mai redus al acesteia, care se referă la factori predominant globali.

Potrivit estimării preliminare a Eurostat, rata anuală a inflației IAPC în zona euro s-a situat la 1,4% în luna mai, față de 1,9% în aprilie și 1,5% în martie. Așa cum se anticipa, volatilitatea recentă a ratelor inflației s-a datorat, în principal, prețurilor produselor energetice și majorărilor temporare ale prețurilor serviciilor în perioada sărbătorilor pascale. Privind în perspectivă, pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă menținerea inflației totale în jurul nivelurilor actuale în lunile următoare. În același timp, măsurile inflației de bază se mențin scăzute și încă nu prezintă indicii convingătoare de intensificare, dat fiind că resursele neutilizate afectează încă procesul de stabilire a prețurilor interne și a salariilor. Se anticipează doar o creștere graduală pe termen mediu a inflației de bază, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, precum și de diminuarea progresivă corespunzătoare a deficitului de cerere din economie.

Această evaluare se reflectă, în linii mari, și în proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2017, care anticipează o rată anuală a inflației IAPC de 1,5% în 2017, de 1,3% în 2018 și de 1,6% în 2019. Comparativ cu proiecțiile macroeconomice ale experților BCE din luna martie 2017, perspectivele privind inflația IAPC totală au fost revizuite în sens descendent, reflectând îndeosebi scăderea prețurilor petrolului.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) continuă într-un ritm robust, dinamica anuală a M3 situându-se la 4,9% în aprilie 2017, față de 5,3% în martie. Similar lunilor precedente, ritmul anual de creștere a M3 a fost sprijinit în principal de componentele sale cele mai lichide, dinamica anuală a agregatului monetar în sens restrâns M1 fiind de 9,2% în luna aprilie 2017, față de 9,1% în martie.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a majorat la 2,4% în luna aprilie 2017, față de 2,3% în intervalul precedent, în timp ce dinamica anuală a creditelor acordate populației s-a menținut stabilă la 2,4% în aprilie. Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare pentru firme și populație, accesul la finanțare, îndeosebi pentru întreprinderile mici și mijlocii, și, implicit, fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat necesitatea menținerii unui grad foarte substanțial de acomodare monetară pentru a asigura revenirea susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2%.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mult mai substanțială la consolidarea creșterii economice din partea politicilor din alte domenii. Implementarea reformelor structurale trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, a reducerii șomajului structural și a stimulării productivității și a creșterii PIB potențial. Cu privire la politicile fiscale, intensificarea eforturilor pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice ar fi benefică pentru toate țările. Implementarea integrală, transparentă și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, rămâne esențială pentru consolidarea rezilienței economiei zonei euro.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media