European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

KONFERENZA STAMPA

Mario Draghi, President tal-BĊE,
Vítor Constâncio, Viċi President tal-BĊE,
Tallinn, 8 ta’ Ġunju 2017

STQARRIJA INTRODUTTORJA

Sinjuri, hu l-pjaċir tal-Viċi President u tiegħi nilqgħukom għal din il-konferenza stampa. Nixtieq nirringrazzja lill-Gvernatur Hansson għall-ospitalità ġeneruża tiegħu u nesprimi l-gratitudni speċjali tagħna lejn l-istaff tiegħu għall-organizzazzjoni eċċellenti tal-laqgħa tal-lum tal-Kunsill Governattiv. Issa se ngħidilkom x’ħareġ mil-laqgħa tagħna.

Wara l-analiżi regolari tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika u monetarja, ħadna d-deċiżjoni li nżommu r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE kif inhuma. Nistennew li jibqgħu fil-livelli attwali tagħhom għal perjodu estiż ta’ żmien, u sew wara li jintemm il-perjodu tal-akkwist nett ta’ assi min-naħa tagħna. Għal dawk li huma miżuri straordinarji tal-politika monetarja, nikkonfermaw li l-akkwist nett ta’ assi, bir-rata attwali ta’ €60 biljun fix-xahar, huwa maħsub li jibqa’ jsir sal-aħħar ta’ Diċembru 2017 jew wara, jekk ikun meħtieġ, u f’kull każ sakemm il-Kunsill Governattiv jara aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni li jkun konsistenti mal-għan tiegħu. L-akkwisti netti se jsiru flimkien mal-investiment mill-ġdid tal-pagamenti prinċipali minn titoli li jimmaturaw li jkunu ġew akkwistati fil-programm tax-xiri ta’ assi.

Il-miżuri li ħadna fil-politika monetarja komplew iżommu l-kundizzjonijiet ta’ finanzjament tassew favorevoli li jinħtieġu biex jiġi żgurat li r-rati tal-inflazzjoni jikkonverġu b’mod sostnut għal livelli taħt iżda qrib 2% għal żmien medju. It-tagħrif li waslilna wara l-aħħar laqgħa tal-politika monetarja li saret lejn tmiem April jikkonferma ritmu iżjed qawwi fl-ekonomija taż-żona tal-euro, li hija mbassra li tespandi b’pass aktar mgħaġġel milli kien maħsub qabel. Aħna nqisu li r-riskji għall-prospettiva tat-tkabbir issa huma ġeneralment bilanċjati.

Fl-istess waqt, l-espansjoni ekonomika għad mhijiex tolqot biżżejjed l-iżviluppi fl-inflazzjoni. S’issa, il-kejl tal-inflazzjoni ta’ bażi għadu mrażżan. Għalhekk, għad jinħtieġ livell sostanzjali ferm ta’ rikonċiljazzjoni monetarja biex il-pressjonijiet tal-inflazzjoni ta’ bażi jikbru u jsostnu l-inflazzjoni nominali għal żmien medju. Jekk il-prospettiva ssir inqas favorevoli jew jekk il-kundizzjonijiet finanzjarji ma jibqgħux konsistenti mal-progress lejn aġġustament sostnut fix-xejra tal-inflazzjoni, ninsabu lesti nkabbru l-programm tal-akkwist ta’ assi kemm bħala daqs kif ukoll bħala tul ta’ żmien.

Issa se nispjega l-evalwazzjoni tagħna b’iżjed reqqa, u nibda bl-analiżi ekonomika. Il-PDG reali fiż-żona tal-euro żdied b’0.6% fuq bażi trimestrali fl-ewwel trimestru tal-2017, wara li kien żdied b’0.5% fl-aħħar trimestru tal-2016. It-tagħrif li dieħel, l-iżjed ir-riżultati tal-istħarriġ, ikompli jindika tkabbir wiesa’ u solidu għall-perjodu li ġej. It-trażmissjoni tal-miżuri li ħadna fil-politika monetarja ħaffet il-proċess ta’ deleveraging u għandha tkompli ssostni d-domanda domestika. B’mod partikolari, l-irkupru fl-investiment qiegħed ikompli jgawdi mill-kundizzjonijiet tassew favorevoli tal-finanzjament u t-titjib fil-profitabilità korporattiva. Iż-żieda fl-impjiegi, li qegħdin jibbenefikaw ukoll mir-riformi fis-suq tax-xogħol li saru fl-imgħoddi, qiegħda tgħin id-dħul reali disponibbli u l-konsum privat. Barra minn hekk, l-irkupru globali kulma jmur qiegħed isostni l-kummerċ u l-esportazzjoni taż-żona tal-euro. Madankollu, il-prospetti tat-tkabbir ekonomiku għadhom imrażżnin mir-ritmu kajman tal-implimentazzjoni tar-riformi strutturali, b’mod partikolari fis-swieq tal-prodotti, u mill-ħtiġijiet li għad baqa’ ta’ aġġustament fil-karti tal-bilanċ f’għadd ta’ setturi, minkejja t-titjib li qiegħed isir.

Din l-evalwazzjoni hija riflessa b’mod ġenerali fit-tbassir makroekonomiku tal-Eurosistema ta’ Ġunju 2017 għaż-żona tal-euro, li ġie finalizzat fl-aħħar ta’ Mejju, u li huwa suġġett għall-implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri kollha tal-politika monetarja li ħadna. Dan it-tbassir jipprevedi li l-PDG reali annwali se jiżdied b’1.9% fl-2017, 1.8% fl-2018 u 1.7% fl-2019. Imqabbla mat-tbassir makroekonomiku tal-BĊE ta’ Marzu 2017, il-prospettiva għat-tkabbir tal-PDG reali ġiet riveduta b’żieda għall-perjodu analizzat.

Ir-riskji għall-prospettiva tat-tkabbir fiż-żona tal-euro qegħdin jitqiesu li huma bilanċjati b’mod ġenerali. Min-naħa l-waħda, ir-ritmu ċikliku pożittiv attwali qiegħed iżid l-opportunitajiet ta’ tkabbir ekonomiku iżjed qawwi minn dak mistenni. Min-naħa l-oħra, għad hemm riskji ta’ tnaqqis li għandhom x’jaqsmu fil-biċċa l-kbira ma’ fatturi globali.

Skont il-kalkolu preliminari tal-Eurostat, l-inflazzjoni HICP annwali fiż-żona tal-euro kienet 1.4% f’Mejju, wara li kienet 1.9% f’April u 1.5% f’Marzu. Kif kien mistenni, il-volatilità reċenti fir-rati tal-inflazzjoni kienet dovuta l-iżjed għall-prezzijiet tal-enerġija u żidiet temporanji fil-prezzijiet tas-servizzi għal żmien l-Għid. Għall-ġejjieni, abbażi tal-prezzijiet tal-kuntratti ta’ xiri ta’ żejt, l-inflazzjoni nominali x’aktarx tibqa’ fil-livelli attwali fix-xhur li ġejjin. Fl-istess waqt, il-kejl tal-inflazzjoni ta’ bażi għadu baxx u għad irid juri sinjali konvinċenti ta’ titjib, billi r-riżorsi mhux utilizzati għadhom qegħdin jolqtu l-prezzijiet domestiċi u l-formazzjoni tal-pagi. L-inflazzjoni ta’ bażi mhijiex mistennija tiżdied ħlief gradwalment fi żmien medju, bl-għajnuna tal-miżuri tagħna tal-politika monetarja, l-espansjoni ekonomika kontinwa u l-assorbiment gradwali korrispondenti tan-nuqqas ta’ attività ekonomika.

Din l-evalwazzjoni hija riflessa b’mod ġenerali wkoll fit-tbassir makroekonomiku tal-Eurosistema ta’ Ġunju 2017 għaż-żona tal-euro, li jipprevedi inflazzjoni HICP annwali ta’ 1.5% fl-2017, 1.3% fl-2018 u 1.6% fl-2019. Meta titqabbel mat-tbassir makroekonomiku tal-BĊE ta’ Marzu 2017, il-prospettiva għall-inflazzjoni HICP nominali ġiet riveduta bi tnaqqis, li fil-biċċa l-kbira jirrifletti roħs fil-prezzijiet taż-żejt.

Għal dik li hija l-analiżi monetarja, l-aggregat monetarju wiesa’ (M3) baqa’ jespandi b’ritmu qawwi, b’rata annwali ta’ tkabbir ta’ 4.9% f’April 2017, wara 5.3% f’Marzu. Bħal fix-xhur ta’ qabel, it-tkabbir annwali fl-M3 kien megħjun fil-parti l-kbira mill-komponenti l-iżjed likwidi tiegħu, bl-aggregat monetarju ristrett (M1) jespandi b’rata annwali ta’ 9.2% f’April 2017, wara 9.1% f’Marzu.

L-irkupru fit-tkabbir tas-self lis-settur privat osservat sa mill-bidu tal-2014 għadu għaddej. Ir-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lill-korporazzjonijiet mhux finanzjarji żdiedet għal 2.4% f’April 2017, minn 2.3% fix-xahar ta’ qabel, filwaqt li r-rata ta’ tkabbir annwali tas-self lill-individwi baqgħet stabbli, 2.4% f’April. It-trażmissjoni tal-miżuri tal-politika monetarja li ħadna minn Ġunju 2014 ’l hawn kompliet tgħin b’mod sinifikanti l-kundizzjonijiet tas-self għall-kumpaniji u l-individwi, l-aċċess għall-finanzjament, l-iżjed għall-impriżi żgħar u medji, u għalhekk il-flussi ta’ kreditu fiż-żona tal-euro kollha.

Fil-qosor, kontroverifika tal-konklużjonijiet tal-analiżi ekonomika mal-indikazzjonijiet ġejjin mill-analiżi monetarja kkonfermat il-ħtieġa li jinżamm livell sostanzjali ferm ta’ rikonċiljazzjoni monetarja biex jiġi żgurat li r-rati tal-inflazzjoni jerġgħu lura b’mod sostnut għal livelli li jkunu taħt iżda qrib 2%.

Biex jinħasdu l-benefiċċji kollha tal-miżuri li ħadna fil-politika monetarja, oqsma oħra tal-politika għandhom jagħtu sehemhom b’mod iżjed deċiżiv biex isaħħu t-tkabbir ekonomiku. L-implimentazzjoni tar-riformi strutturali jeħtiġilha titħaffef b’mod sostanzjali biex jikber it-tisħiħ, jonqos il-qgħad strutturali u tingħata spinta lill-produttività u lit-tkabbir potenzjali tal-produzzjoni. Għal dik li hija politika fiskali, il-pajjiżi kollha jistgħu jibbenefikaw billi jqawwu l-isforzi biex jaslu għal kompożizzjoni tal-finanzi pubbliċi li tkompli ssaħħaħ it-tkabbir. L-implimentazzjoni sħiħa, trasparenti u konsistenti tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir u tal-proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi maż-żmien u fil-pajjiżi kollha tibqa’ essenzjali biex issaħħaħ l-ekonomija taż-żona tal-euro.

Issa ninsabu lesti biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja