European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ
Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ
Τάλιν, 8 Ιουνίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διοικητή κ. Hansson για την ευγενική φιλοξενία του και να εκφράσω τη μεγάλη μας ευγνωμοσύνη στα μέλη του προσωπικού του για την έξοχη διοργάνωση της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε. Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, επιβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού, οι οποίες ανέρχονται επί του παρόντος σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό. Οι καθαρές αγορές θα πραγματοποιούνται παράλληλα με την επανεπένδυση ποσών από την εξόφληση τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) κατά τη λήξη τους.

Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει συνεχίζουν να συμβάλλουν στη διατήρηση των πολύ ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης που είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής προσαρμογή των ρυθμών πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Οι πληροφορίες που έχουν καταστεί διαθέσιμες μετά την τελευταία συνεδρίασή μας για τη νομισματική πολιτική στα τέλη Απριλίου επιβεβαιώνουν μια ισχυρότερη δυναμική της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, η οποία αναμένεται να διευρυνθεί με κάπως ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Θεωρούμε ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη είναι πλέον ισορροπημένοι.

Ταυτόχρονα, η οικονομική επέκταση δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε εντονότερη δυναμική του πληθωρισμού. Μέχρι στιγμής, οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού συνεχίζουν να είναι συγκρατημένοι. Ως εκ τούτου, ο διευκολυντικός, σε πολύ σημαντικό βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής εξακολουθεί να είναι αναγκαίος για τη συσσώρευση πιέσεων στον υποκείμενο πληθωρισμό οι οποίες θα στηρίξουν τον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Εάν οι προοπτικές γίνουν λιγότερο ευνοϊκές, ή εάν οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, είμαστε σε ετοιμότητα να αυξήσουμε το μέγεθος ή/και τη διάρκεια του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ επιταχύνθηκε κατά 0,6% (σε τριμηνιαία βάση) το α΄ τρίμηνο του 2017, έναντι 0,5% το δ΄ τρίμηνο του 2016. Τα εισερχόμενα στοιχεία, κυρίως τα αποτελέσματα ερευνών, εξακολουθούν να υποδηλώνουν ισχυρή, ευρείας βάσης ανάπτυξη κατά την προσεχή περίοδο. Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει έχει διευκολύνει τη διαδικασία απομόχλευσης και θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την εγχώρια ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, η ανάκαμψη των επενδύσεων εξακολουθεί να ωφελείται από τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Τα οφέλη για την απασχόληση, τα οποία ενισχύονται επίσης από προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, παρέχουν στήριξη στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και στην ιδιωτική κατανάλωση. Επιπλέον, η παγκόσμια ανάκαμψη στηρίζει ολοένα περισσότερο το εμπόριο και τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, οι προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη εξακολουθούν να επηρεάζονται αρνητικά από τον βραδύ ρυθμό υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως στις αγορές προϊόντων, και από τις εναπομένουσες ανάγκες προσαρμογής των ισολογισμών σε ορισμένους τομείς, παρά τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις.

Αυτή η αξιολόγηση αντανακλάται σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Ιουνίου 2017, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη Μαΐου και εξαρτώνται από την προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής όλων των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει. Σύμφωνα με τις προβολές, το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2017, 1,8% το 2018 και 1,7% το 2019. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2017, οι προοπτικές για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα άνω στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ θεωρείται ότι είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Αφενός, η τρέχουσα θετική κυκλική δυναμική αυξάνει τις ευκαιρίες για ισχυρότερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη. Αφετέρου, εξακολουθούν να υφίστανται καθοδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με παγκόσμιους, κατά κύριο λόγο, παράγοντες.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ ήταν 1,4% τον Μάιο, έναντι 1,9% τον Απρίλιο και 1,5% τον Μάρτιο. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρόσφατη μεταβλητότητα των ρυθμών πληθωρισμού οφειλόταν κυρίως στις τιμές της ενέργειας και σε πρόσκαιρες αυξήσεις των τιμών των υπηρεσιών κατά την περίοδο του Πάσχα. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να εξακολουθήσει να κυμαίνεται γύρω από τα σημερινά επίπεδα τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα, οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και δεν έχουν ακόμη δώσει πειστικές ενδείξεις επιτάχυνσης, καθώς οι αχρησιμοποίητοι πόροι εξακολουθούν να επηρεάζουν δυσμενώς τη διαμόρφωση των εγχώριων τιμών και μισθών. Ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει σταδιακή μόνο άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, από την αναμενόμενη οικονομική επέκταση και την αντίστοιχη σταδιακή υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται επίσης γενικά στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 1,5% το 2017, 1,3% το 2018 και 1,6% το 2019. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2017, οι προοπτικές για τον μετρούμενο πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω, αντανακλώντας κυρίως τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, η ποσότητα χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) εξακολουθεί να αυξάνεται με έντονο ρυθμό και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε 4,9% τον Απρίλιο του 2017, έναντι 5,3% τον Μάρτιο. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, η ετήσια αύξηση του Μ3 στηρίχθηκε κυρίως από τις πιο ρευστές συνιστώσες του, καθώς το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 9,2% τον Απρίλιο του 2017, έναντι 9,1% τον Μάρτιο.

Η ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα η οποία παρατηρείται από τις αρχές του 2014 συνεχίζεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις επιταχύνθηκε σε 2,4% τον Απρίλιο του 2017, από 2,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε σταθερός σε 2,4% τον Απρίλιο. Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 και μετά εξακολουθεί να στηρίζει σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και, ως εκ τούτου, τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε την ανάγκη για έναν συνεχή διευκολυντικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής επάνοδος των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2%.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η πολύ πιο αποφασιστική συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και ο ρυθμός αύξησης του δυνητικού προϊόντος. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, όλες οι χώρες θα ωφελούνταν εάν ενέτειναν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Η πλήρης, διαφανής και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου