Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 26 Ιουλίου 2018

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης.

Με βάση την οικονομική και τη νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, θα διατηρήσουμε το ύψος των καθαρών αγορών που διενεργούμε στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP), το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018. Προβλέπουμε ότι μετά τον Σεπτέμβριο του 2018, με την επιφύλαξη εισερχόμενων στοιχείων που να επιβεβαιώνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές μας για τον πληθωρισμό, θα μειώσουμε το μηνιαίο ύψος των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού σε 15 δισεκ. ευρώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 και στη συνέχεια θα σταματήσουμε τις καθαρές αγορές. Πρόθεσή μας είναι να επανεπενδύουμε τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Αν και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αβεβαιότητες, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον του παγκόσμιου εμπορίου, οι πληροφορίες που έχουν γίνει διαθέσιμες μετά την τελευταία συνεδρίασή μας για τη νομισματική πολιτική υποδεικνύουν ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ συνεχίζει να διαγράφει πορεία ισχυρής και ευρείας ανάπτυξης. Η υποκείμενη ευρωστία της οικονομίας επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι η διαρκής σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή μας θα συνεχιστεί κατά την προσεχή περίοδο και θα διατηρηθεί ακόμη και έπειτα από τη σταδιακή διακοπή των καθαρών αγορών που διενεργούμε. Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται σημαντική τόνωση από τη νομισματική πολιτική για να στηριχθούν η περαιτέρω συσσώρευση εγχώριων πιέσεων στις τιμές και οι εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Αυτή η στήριξη θα εξακολουθήσει να παρέχεται με τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του έτους, με το σημαντικό απόθεμα αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και τις σχετικές επανεπενδύσεις και με τις ενισχυμένες ενδείξεις που παρέχουμε σχετικά με τη μελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντως έτοιμο να προσαρμόσει κατά περίπτωση όλα τα μέσα που διαθέτει για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται προς την επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πληθωρισμό με διατηρήσιμο τρόπο.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Ο τριμηνιαίος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ μετριάστηκε σε 0,4% το α΄ τρίμηνο του 2018, αφού είχε διαμορφωθεί σε 0,7% τα τρία προηγούμενα τρίμηνα. Αυτή η συγκράτηση αντανακλά υποχώρηση από τους πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2017 και σχετίζεται κυρίως με την ασθενέστερη ώθηση από το εξωτερικό εμπόριο που ήταν προηγουμένως πολύ ισχυρό, επιτεινόμενη από την αύξηση της αβεβαιότητας και ορισμένους πρόσκαιρους παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς τόσο σε εγχώριο όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Οι πιο πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες και τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών έχουν σταθεροποιηθεί και εξακολουθούν να υποδεικνύουν συνεχιζόμενη ισχυρή και ευρείας βάσης οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβολές εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Ιουνίου 2018. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία απομόχλευσης, συνεχίζουν να υποβοηθούν την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση στηρίζεται από τη συνεχιζόμενη άνοδο της απασχόλησης, η οποία με τη σειρά της αντανακλά εν μέρει τις προηγηθείσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και από την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις ενισχύονται από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ισχυρή ζήτηση. Οι επενδύσεις σε κατοικίες παραμένουν σθεναρές. Επιπροσθέτως, η ευρείας βάσης επέκταση της παγκόσμιας ζήτησης αναμένεται να συνεχιστεί, δίνοντας έτσι ώθηση στις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να κρίνονται σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με παγκόσμιους παράγοντες, κυρίως με την απειλή αυξημένου προστατευτισμού, συνεχίζουν να είναι σημαντικές. Επιπλέον, ο κίνδυνος επίμονης αυξημένης μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές απαιτεί παρακολούθηση.

Ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε σε 2,0% τον Ιούνιο του 2018, από 1,9% τον Μάιο, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο του πληθωρισμού των τιμών της ενέργειας και των ειδών διατροφής. Με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, οι ετήσιοι ρυθμοί του μετρούμενου πληθωρισμού είναι πιθανόν να κυμανθούν γύρω από το τρέχον επίπεδο τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Ενώ οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές υποτονικές, σημειώνουν άνοδο από τα προηγούμενα χαμηλά επίπεδα. Οι πιέσεις στο εγχώριο κόστος ενισχύονται και διευρύνονται εν μέσω υψηλού βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και αυξανόμενης στενότητας στην αγορά εργασίας. Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υποχωρεί. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να ανακάμψει προς το τέλος του έτους και στη συνέχεια να σημειώσει σταδιακή άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, από τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση, από την αντίστοιχη υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία και από την άνοδο των μισθών.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) επιταχύνθηκε σε 4,4% τον Ιούνιο του 2018, από 4,0% τον Μάιο. Ο ρυθμός αύξησης του M3 εξακολουθεί να ωφελείται από την επίδραση των μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και το χαμηλό κόστος ευκαιρίας όσον αφορά τη διακράτηση των πιο ευχερώς ρευστοποιήσιμων καταθέσεων. Το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 παρέμεινε ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια.

Η ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα η οποία παρατηρείται από τις αρχές του 2014 συνεχίζεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε σε 4,1% τον Ιούνιο του 2018, έπειτα από 3,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητος σε 2,9%. Τα αποτελέσματα της έρευνας για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2018 υποδεικνύουν ότι ο ρυθμός αύξησης των δανείων συνεχίζει να στηρίζεται από τη χαλάρωση των όρων χορήγησης πιστώσεων και από την αύξηση της ζήτησης σε όλες τις κατηγορίες δανείων.

Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 εξακολουθεί να στηρίζει σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση – ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστικότερη συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η συνεχιζόμενη ευρείας βάσης επέκταση καθιστά αναγκαία την ανασύσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε χώρες όπου το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό. Όλες οι χώρες θα ωφελούνταν εάν ενέτειναν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Η πλήρης, διαφανής και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί να ληφθούν συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου