Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • BEVEZETŐ NYILATKOZAT

SAJTÓÉRTEKEZLET

Mario Draghi, az EKB elnöke,
Luis de Guindos, az EKB alelnöke,
Frankfurt am Main, 2018. július 26.

Hölgyeim és uraim! Az alelnök úr és jómagam örömmel üdvözöljük Önöket a sajtótájékoztatónkon. A következőkben beszámolunk a Kormányzótanács mai ülésének eredményeiről.

A rendszeres gazdasági és monetáris elemzés alapján változatlanul hagytuk az EKB irányadó kamatait. A Kormányzótanács továbbra is arra számít, hogy a kamatok legalább 2019 nyaráig jelenlegi szintjükön maradnak, mindenesetre addig, ameddig szükséges annak a biztosításához, hogy az infláció középtávon továbbra is tartósan a 2% alatti, de ahhoz közeli szintek felé tartson.

A hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedéseket illetően a Kormányzótanács 2018. szeptember végéig a jelenlegi 30 milliárd eurós havi ütemben folytatja a nettó eszközvásárlást az eszközvásárlási program (APP) keretében. Arra számítunk, hogy 2018 szeptembere után annak függvényében, hogy a beérkező adatok megerősítik a középtávú inflációs várakozásunkat, a nettó eszközvásárlás havi ütemét 2018. december végéig 15 milliárd euróra csökkentjük, majd beszüntetjük a nettó vásárlást. Az a szándékunk, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést a nettó eszközvásárlás befejezése után hosszabb időszakon keresztül, illetve ameddig szükséges, újra befektetjük annak érdekében, hogy megmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika.

Miközben az elsősorban a világkereskedelmi környezethez kapcsolódó bizonytalanságok továbbra is szembetűnőek, az utolsó monetáris politikai ülésünk óta kapott információk arra utalnak, hogy az euroövezeti gazdaság szilárd, széles alapokon nyugvó növekedési pályán halad. Az alapvetően stabil gazdaság igazolja az abba vetett bizalmunkat, hogy az infláció kitartóan közeledni fog a célunk felé az előttünk álló időszakban is, akárcsak a nettó eszközvásárlások fokozatos kivezetése után. Mindazonáltal még mindig jelentős monetáris politikai ösztönzésre van ahhoz szükség, hogy a belföldi ároldali nyomás és az általános inflációs folyamatok középtávon tovább erősödjenek. Ezt a támogatást folyamatosan megadják az év végéig tartó nettó eszközvásárlások, a megvásárolt jelentős nagyságú eszközállományok és a hozzájuk kapcsolódó újrabefektetések, valamint az EKB irányadó kamataira vonatkozó továbbfejlesztett előretekintő iránymutatás. A Kormányzótanács mindenesetre készen áll rá, hogy teljes eszköztárát megfelelőképpen kiigazítsa azt biztosítandó, hogy az infláció továbbra is tartósan a célunk felé tartson.

Most részletesebben is bemutatom értékelésünket, kezdve a gazdasági elemzéssel. A negyedéves reál-GDP-növekedés üteme 2018 első negyedévében 0,4%-ra mérséklődött, ami az előző három negyedévben mért 0,7%-os ütemet követte. Ez a lassulás a 2017-es igen magas növekedési ütemek mérséklődését tükrözi. Ez főként a korábban nagyon erős külkereskedelem gyengülésével függ össze, aminek a hatását a magasabb bizonytalanság és átmeneti és kínálati oldali tényezők is növelik, amelyek mind belföldön, mind globális szinten megjelentek. A legfrissebb gazdasági mutatók és felmérési eredmények állandósultak, és továbbra is folyamatosan szilárd és széles alapokon nyugvó gazdasági növekedésre utalnak, ami megfelel az eurorendszer szakértőinek 2018. júniusi euroövezeti makrogazdasági prognózisának. Monetáris politikai intézkedéseink, amelyek megkönnyítették az adósságleépítést, folyamatosan alátámasztják a belső keresletet. A lakossági fogyasztást részben a munkaerőpiacon végbemenő reformoknak is köszönhető folyamatos foglalkoztatásbővülés és a növekvő háztartási vagyonállomány támogatja. A vállalati beruházásokat élénkítik a kedvező finanszírozási feltételek, az emelkedő vállalati jövedelmezőség és a szilárd kereslet. A lakáscélú beruházás változatlanul erőteljes. Ezenkívül a világkereslet széles alapokon nyugvó expanziója várhatóan folytatódik, ezzel is serkentve az euroövezeti kivitelt.

Az euroövezeti gazdaság növekedési kilátásait övező kockázatok még mindig úgy értékelhetők, hogy nagyjából egyensúlyban vannak. Továbbra is kiemelkednek az olyan globális tényezőkhöz kapcsolódó bizonytalanságok, mint például a protekcionizmus veszélye. Emellett a tartósan erős pénzügyi piaci volatilitás kockázata továbbra is megköveteli a helyzet monitorozását.

Az euroövezet éves HICP-inflációja a 2018. májusi 1,9% után júniusban 2,0%-ra emelkedett, ami mögött főként a magasabb energia- és élelmiszerár-infláció áll. A tőzsdei határidős (futures) olajárak jelenlegi szintjéből arra következtethetünk, hogy az év hátralevő részében a teljes infláció éves szinten valószínűleg az aktuális szint közelében fog ingadozni. Miközben a trendinflációs mérőszámok általánosságban változatlanul visszafogottan alakultak, a korábbi alacsony értékekhez képest emelkedőben vannak. Erősödik és szélesedik a belföldi költségoldali nyomás a magas szintű kapacitáskihasználtság és a szűkülő munkaerőpiac környezetében, miközben enyhül az inflációs kilátások körüli bizonytalanság. Előretekintve a trendinfláció az év vége felé várhatóan emelkedni kezd, majd középtávon fokozatosan tovább nő, amit a monetáris politikai intézkedéseink, a folyamatos gazdasági expanzió, a kibocsátási rés ennek megfelelő záródása és a gyorsuló bérnövekedés támogat.

Monetáris elemzés: a szélesebb értelemben vett pénzmennyiség, az M3 éves növekedési üteme a 2018. májusi 4,0%-ról júniusban 4,4%-ra nőtt. Bővülésére továbbra is serkentően hatnak az EKB monetáris politikai intézkedései és a legnagyobb likviditási fokú betétek alacsony alternatívaköltsége. Az M1, szűkebb értelemben vett monetáris aggregátum továbbra is a széles értelemben vett pénzmennyiség növekedésének a motorja.

A lakossági szektornak nyújtott hitelek 2014 eleje óta megfigyelhető élénkebb növekedése továbbra is jelen van. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek éves növekedési üteme 2018 júniusában 4,1%-ra emelkedett az előző havi 3,7%-ról, míg a háztartásoknak kihelyezett hitelek éves növekedési üteme 2,9%-on maradt. A 2018 második negyedévére vonatkozó euroövezeti banki hitelezési felmérés szerint a hitelnövekedést folyamatosan támogatja a hitelezési feltételek lazulása és az összes hitelkategóriában megemelkedett kereslet.

A 2014 júniusa óta hozott monetáris politikai intézkedéseink átgyűrűző hatása továbbra is jelentős mértékben támogatja a vállalatok és a háztartások hitelfelvételi feltételeit, a források elérhetőségét – különösen a kis- és középvállalkozások számára –, valamint az övezetbeli hiteláramlásokat.

Összefoglalva: a gazdasági elemzés eredményeinek a monetáris elemzés jelzéseivel való összevetése alátámasztja, hogy még mindig szükség van a meglehetősen laza monetáris politikára ahhoz, hogy az infláció középtávon továbbra is kitartóan a 2% alatti, de ahhoz közeli szintek felé tartson.

Monetáris politikai intézkedéseink összes előnyét csak úgy élvezhetjük, ha az egyéb gazdaságpolitikai területek a jelenleginél határozottabban hozzájárulnak a hosszabb távú növekedési potenciál emeléséhez és a sérülékenység enyhítéséhez. Az euroövezeti országok szerkezeti reformjainak megvalósítását jelentősen fel kell gyorsítani ahhoz, hogy erősödjön az alkalmazkodóképesség, csökkenjen a strukturális munkanélküliség, valamint javuljon az euroövezet termelékenysége és növekedési potenciálja. Ami a fiskális politikát illeti, a folyamatban levő széles alapú expanzió a fiskális tartalékok újrafelhalmozását kívánja meg. Különösen az olyan országokban fontos ez, ahol változatlanul magas az államadósság. Minden ország profitálhat belőle, ha fokozottabb erőfeszítéseket tesz a közpénzügyek összetételének még inkább növekedésbarát kialakítására. A Stabilitási és Növekedési Paktumnak és a makrogazdasági egyensúlyhiány-eljárásnak az egyes országok között és időben is következetes, átlátható és maradéktalan alkalmazása továbbra is elengedhetetlen ahhoz, hogy erősödjön az euroövezeti gazdaság alkalmazkodóképessége. A gazdasági és monetáris unió (GMU) működésének javítása változatlanul súlyponti kérdés. A Kormányzótanács határozott és konkrét lépések megtételére szólít fel annak érdekében, hogy kiteljesedjen a bankunió és a tőkepiaci unió.

Most pedig várjuk kérdéseiket.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok