Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 26 iulie 2018

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu domnul vicepreședinte, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm în continuare menținerea acestora la nivelurile actuale cel puțin până în vara anului 2019 și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru a asigura convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Cu privire la măsurile neconvenționale de politică monetară, vom continua efectuarea de achiziții nete în cadrul programului de achiziționare de active în ritmul lunar actual de 30 de miliarde EUR până la sfârșitul lunii septembrie 2018. După această lună, anticipăm, sub rezerva unor date noi care să ne confirme previziunile privind inflația pe termen mediu, reducerea ritmului lunar al achizițiilor nete de active la 15 miliarde EUR până la sfârșitul lunii decembrie 2018 și încetarea acestora ulterior. Intenționăm să reinvestim principalul aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după încheierea achizițiilor nete de active și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Deși incertitudinile, cu precădere cele legate de contextul schimburilor comerciale internaționale, rămân pronunțate, informațiile care au devenit disponibile ulterior ultimei noastre ședințe privind politica monetară arată că economia zonei euro se înscrie pe o traiectorie de creștere robustă și generalizată. Dinamica susținută a economiei confirmă încrederea atât în continuarea convergenței susținute a inflației către obiectivul nostru în perioada următoare, cât și în menținerea acesteia chiar și după reducerea progresivă a achizițiilor nete de active. Cu toate acestea, este încă necesar un stimul monetar semnificativ pentru a susține acumularea în continuare de presiuni din surse interne asupra prețurilor și evoluția inflației totale pe termen mediu. Acest sprijin va continua să fie furnizat de achizițiile nete de active până la sfârșitul anului, de stocul considerabil de active achiziționate și de reinvestirile asociate, precum și de amplificarea semnalelor noastre privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative ale BCE. În orice caz, Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația continuă să evolueze într-un mod susținut în direcția obiectivului Consiliului guvernatorilor privind această variabilă.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. În trimestrul I 2018, creșterea trimestrială a PIB real s-a moderat la 0,4%, după avansul de 0,7% consemnat în cele trei trimestre precedente. Această reducere reflectă un recul în raport cu nivelurile foarte ridicate de creștere înregistrate în anul 2017 și se referă, în principal, la contribuția mai modestă a comerțului exterior comparativ cu cea foarte puternică anterioară, accentuată de sporirea incertitudinilor, precum și de o serie de factori temporari și factori care influențează oferta atât pe plan intern, cât și la nivel global. Cei mai recenți indicatori economici și rezultatele sondajelor denotă o stabilizare și continuă să indice menținerea unei creșteri economice robuste și generalizate, în concordanță cu proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului din luna iunie 2018. Măsurile noastre de politică monetară, care au facilitat procesul de reducere a gradului de îndatorare, continuă să sprijine cererea internă. Consumul privat este susținut de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă, care, la rândul ei, reflectă parțial reformele anterioare de pe piața forței de muncă, precum și de sporirea avuției populației. Investițiile corporative sunt stimulate de condițiile favorabile de finanțare, de ameliorarea rentabilității companiilor și de cererea puternică. Investițiile în obiective rezidențiale rămân robuste. În plus, se anticipează continuarea expansiunii generalizate a cererii globale, care va impulsiona astfel exporturile zonei euro.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro poate fi încă evaluată ca fiind, în linii mari, echilibrată. Incertitudinile legate de factori globali, îndeosebi amenințarea reprezentată de protecționism, rămân pronunțate. De asemenea, riscul persistenței unei volatilități sporite pe piețele financiare necesită în continuare a fi monitorizat.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro a crescut la 2,0% în luna iunie 2018, față de 1,9% în mai, reflectând cu precădere prețurile mai ridicate ale produselor energetice și ale alimentelor. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabil ca ratele anuale ale inflației totale să fluctueze în jurul nivelului curent până la finele anului. Deși măsurile inflației de bază se mențin, în general, modeste, acestea au înregistrat o creștere comparativ cu nivelurile scăzute anterioare. Presiunile din surse interne asupra costurilor se intensifică și se extind, pe fondul nivelurilor ridicate ale gradului de utilizare a capacităților de producție și al înăspririi condițiilor pe piața forței de muncă. Incertitudinile asociate perspectivelor inflației se restrâng. Privind în perspectivă, se anticipează o intensificare a inflației de bază către finele anului și, ulterior, o creștere treptată pe termen mediu, susținută de măsurile de politică monetară, de continuarea expansiunii economice, de diminuarea corespunzătoare a deficitului de cerere din economie, precum și de dinamizarea câștigurilor salariale.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a intensificat la 4,4% în iunie 2018, față de 4,0% în mai. Dinamica M3 continuă să beneficieze de impactul măsurilor de politică monetară ale BCE și de costul de oportunitate scăzut aferent deținerii celor mai lichide depozite. Agregatul monetar în sens restrâns M1 a rămas principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg.

Redresarea dinamicii împrumuturilor acordate sectorului privat înregistrată de la începutul anului 2014 continuă. Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a accelerat la 4,1% în luna iunie 2018, față de 3,7% în luna precedentă, dinamica anuală a creditelor acordate populației menținându-se nemodificată la 2,9%. Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul II 2018 indică faptul că dinamica împrumuturilor continuă să fie susținută de relaxarea standardelor de creditare și de majorarea cererii la nivelul tuturor categoriilor de credite.

Transmisia măsurilor de politică monetară introduse începând cu luna iunie 2014 continuă să sprijine în mod semnificativ condițiile de creditare a firmelor și populației, accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii, precum și fluxul de credite la nivelul zonei euro.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea sporirii rezilienței, reducerii șomajului structural și stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro. Cu privire la politicile fiscale, expansiunea curentă generalizată face oportună refacerea amortizoarelor fiscale. Acest aspect este deosebit de important în țările în care datoria publică se menține la niveluri ridicate. Intensificarea eforturilor pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice ar fi benefică pentru toate țările. Implementarea integrală, transparentă și consecventă a Pactului de stabilitate și creștere și a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru sporirea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media