Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

8 octombrie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 517 801 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 488 041 318
  2.1 Creanțe asupra FMI 213 618 219
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 274 424 99
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 863 −13
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 660 −77
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 660 −77
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 208 876 30
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 232 85
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 208 644 −55
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 29 790 −3 284
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 689 747 23 291
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 507 603 23 411
  7.2 Alte titluri de valoare 182 144 −119
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 153 0
9 Alte active 322 353 4 871
Total active 8 314 285 25 137
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 507 798 2 307
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 588 293 53 404
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 806 160 44 887
  2.2 Facilitatea de depozit 779 628 8 524
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 506 −6
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 25 651 −924
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 749 365 −26 287
  5.1 Administrație publică 626 212 −27 225
  5.2 Alte pasive 123 153 938
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 319 529 −4 017
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 485 −84
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 290 221
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 290 221
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 176 130 0
10 Alte pasive 315 383 518
11 Conturi de reevaluare 506 008 0
12 Capital și rezerve 109 352 0
Total pasive 8 314 285 25 137
Annexes
12 October 2021