Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 10 08
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 517 801 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 488 041 318
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 213 618 219
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 274 424 99
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 863 −13
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 660 −77
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 660 −77
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 208 876 30
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 232 85
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 208 644 −55
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 790 −3 284
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 689 747 23 291
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 507 603 23 411
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 182 144 −119
8 Valdžios skola eurais 22 153 0
9 Kitas turtas 322 353 4 871
Visas turtas 8 314 285 25 137
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 507 798 2 307
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 588 293 53 404
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 806 160 44 887
  2.2 Indėlių galimybė 779 628 8 524
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 506 −6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 651 −924
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 749 365 −26 287
  5.1 Valdžiai 626 212 −27 225
  5.2 Kiti įsipareigojimai 123 153 938
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 319 529 −4 017
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 485 −84
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 290 221
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 290 221
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 176 130 0
10 Kiti įsipareigojimai 315 383 518
11 Perkainojimo sąskaitos 506 008 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 352 0
Visi įsipareigojimai 8 314 285 25 137
Annexes
12 October 2021