Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

8. oktoober 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 517 801 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 488 041 318
  2.1 Nõuded IMFi vastu 213 618 219
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 274 424 99
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 863 −13
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 660 −77
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 660 −77
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 208 876 30
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 232 85
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 208 644 −55
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 790 −3 284
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 689 747 23 291
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 507 603 23 411
  7.2 Muud väärtpaberid 182 144 −119
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 153 0
9 Muud varad 322 353 4 871
Varad kokku 8 314 285 25 137
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 507 798 2 307
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 588 293 53 404
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 806 160 44 887
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 779 628 8 524
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 506 −6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 25 651 −924
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 749 365 −26 287
  5.1 Valitsussektor 626 212 −27 225
  5.2 Muud kohustused 123 153 938
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 319 529 −4 017
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 12 485 −84
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 290 221
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 290 221
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 176 130 0
10 Muud kohustused 315 383 518
11 Ümberhindluskontod 506 008 0
12 Kapital ja reservid 109 352 0
Kohustused kokku 8 314 285 25 137
Annexes
12 October 2021