Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

8. oktober 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 517.801 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 488.041 318
  2.1 Terjatve do MDS 213.618 219
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 274.424 99
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.863 −13
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.660 −77
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.660 −77
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.208.876 30
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 232 85
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.208.644 −55
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 29.790 −3.284
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.689.747 23.291
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.507.603 23.411
  7.2 Drugi vrednostni papirji 182.144 −119
8 Javni dolg v eurih 22.153 0
9 Druga sredstva 322.353 4.871
Skupaj sredstva 8.314.285 25.137
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.507.798 2.307
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.588.293 53.404
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.806.160 44.887
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 779.628 8.524
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.506 −6
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 25.651 −924
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 749.365 −26.287
  5.1 Sektor država 626.212 −27.225
  5.2 Druge obveznosti 123.153 938
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 319.529 −4.017
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.485 −84
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.290 221
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.290 221
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 176.130 0
10 Druge obveznosti 315.383 518
11 Računi prevrednotenja 506.008 0
12 Kapital in rezerve 109.352 0
Skupaj obveznosti 8.314.285 25.137
Annexes
12 October 2021