Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

8. října 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 517 801 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 488 041 318
  2.1 Pohledávky za MMF 213 618 219
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 274 424 99
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 863 −13
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 660 −77
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 660 −77
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 208 876 30
  5.1 Hlavní refinanční operace 232 85
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 208 644 −55
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 790 −3 284
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 689 747 23 291
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 507 603 23 411
  7.2 Ostatní cenné papíry 182 144 −119
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 153 0
9 Ostatní aktiva 322 353 4 871
Aktiva celkem 8 314 285 25 137
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 507 798 2 307
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 588 293 53 404
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 806 160 44 887
  2.2 Vkladová facilita 779 628 8 524
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 506 −6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 25 651 −924
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 749 365 −26 287
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 626 212 −27 225
  5.2 Ostatní závazky 123 153 938
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 319 529 −4 017
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 12 485 −84
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 290 221
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 290 221
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 176 130 0
10 Ostatní závazky 315 383 518
11 Účty přecenění 506 008 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 352 0
Pasiva celkem 8 314 285 25 137
Annexes
12 October 2021