Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

8.10.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 517 801 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 488 041 318
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 213 618 219
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 274 424 99
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 863 −13
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 660 −77
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 660 −77
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 208 876 30
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 232 85
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 208 644 −55
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 790 −3 284
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 689 747 23 291
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 507 603 23 411
  7.2 Muut arvopaperit 182 144 −119
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 153 0
9 Muut saamiset 322 353 4 871
Vastaavaa yhteensä 8 314 285 25 137
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 507 798 2 307
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 588 293 53 404
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 806 160 44 887
  2.2 Talletusmahdollisuus 779 628 8 524
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 506 −6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 25 651 −924
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 749 365 −26 287
  5.1 Julkisyhteisöt 626 212 −27 225
  5.2 Muut 123 153 938
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 319 529 −4 017
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 12 485 −84
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 290 221
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 290 221
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 176 130 0
10 Muut velat 315 383 518
11 Arvonmuutostilit 506 008 0
12 Pääoma ja rahastot 109 352 0
Vastattavaa yhteensä 8 314 285 25 137
Annexes
12 October 2021