Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. gruodžio 16 d.

2016 m. gruodžio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. gruodžio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 278,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. gruodžio 15 d. 21 dienos likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,5 mlrd. JAV dolerių 4,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 323,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 1 117,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24 mlrd. eurų – iki 168,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 34,5 mlrd. eurų – iki 129 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. gruodžio 14 d., baigėsi 35,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 36,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 418,4 mlrd. eurų (palyginti su 451,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17,5 mlrd. eurų – iki 1 644 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. gruodžio 16 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. gruodžio 9 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. gruodžio 9 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,0 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 204,0 mlrd. eurų +0,6 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 23,1 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 50,6 mlrd. eurų +0,7 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 244,3 mlrd. eurų +16,3 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 102,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,6 mlrd. eurų – iki 879,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 634 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 319 456 2 923
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 503 29
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 241 953 2 894
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 864 804
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 094 154
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 094 154
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 547 437 986
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 36 822 1 060
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 510 468 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 147 −74
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 79 837 −1 843
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 967 103 16 515
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 643 986 17 474
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 323 117 −959
8 Valdžios skola eurais 26 437 −2
9 Kitas turtas 222 870 1 422
Visas turtas 3 630 732 20 959
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 117 369 3 040
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 298 100 −22 875
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 879 665 10 647
  2.2 Indėlių galimybė 418 410 −33 460
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 25 −62
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 887 1 505
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 271 849 22 812
  5.1 Valdžiai 168 906 24 005
  5.2 Kiti įsipareigojimai 102 943 −1 194
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 127 335 15 328
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 122 877
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 237 17
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 237 17
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 627 256
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 527 1
Visi įsipareigojimai 3 630 732 20 959

Kontaktai žiniasklaidai