Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 decembrie 2016

20 decembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 decembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 2,8 miliarde EUR, până la 278,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
15 decembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 21 de zile 1,5 miliarde USD 4,3 miliarde USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1 miliard EUR, până la 323,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 3 miliarde EUR, până la 1 117,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 24 de miliarde EUR, până la 168,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 34,5 miliarde EUR, până la 129 de miliarde EUR. Miercuri, 14 decembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 35,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 36,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 418,4 miliarde EUR (față de 451,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17,5 miliarde EUR, până la 1 644 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 16 decembrie 2016 Modificări față de 9 decembrie 2016 – achiziții Modificări față de 9 decembrie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,0 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,0 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 204,0 miliarde EUR +0,6 miliarde EUR -0,3 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,1 miliarde EUR +0,4 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 50,6 miliarde EUR +0,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 244,3 miliarde EUR +16,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 10,6 miliarde EUR, până la 879,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 634 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 319 456 2 923
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 503 29
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 241 953 2 894
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 36 864 804
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 094 154
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 094 154
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 547 437 986
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 36 822 1 060
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 510 468 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 147 −74
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 79 837 −1 843
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 967 103 16 515
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 643 986 17 474
  7.2 Alte titluri 323 117 −959
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 437 −2
9 Alte active 222 870 1 422
Total active 3 630 732 20 959
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 117 369 3 040
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 298 100 −22 875
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 879 665 10 647
  2.2 Facilitatea de depozit 418 410 −33 460
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 25 −62
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 4 887 1 505
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 271 849 22 812
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 168 906 24 005
  5.2 Alte angajamente 102 943 −1 194
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 127 335 15 328
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 7 122 877
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 12 237 17
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 12 237 17
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 215 627 256
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 99 527 1
Total pasive 3 630 732 20 959

Contacte media