Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. december 16.

2016. december 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. december 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 2,8 milliárd euróval 278,8 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. december 15. 21 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,5 milliárd USD 4,3 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 323,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3 milliárd euróval 1117,4 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 24 milliárd euróval, 168,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 34,5 milliárd euróval 129 milliárd euróra emelkedett. 2016. december 14-én, szerdán lejárt egy 35,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 36,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 418,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 451,9 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17,5 milliárd euróval, 1644 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. december 16-án Változás 2016. december 9-éhez képest – vétel Változás 2016. december 9-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 13,0 milliárd EUR - −0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,0 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 204,0 milliárd EUR +0,6 milliárd EUR −0,3 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,1 milliárd EUR +0,4 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 50,6 milliárd EUR +0,7 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1244,3 milliárd EUR +16,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 10,6 milliárd euróval, 879,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 634 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 319 456 2 923
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 503 29
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 241 953 2 894
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 36 864 804
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 094 154
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 094 154
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 547 437 986
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 36 822 1 060
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 510 468 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 147 −74
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 79 837 −1 843
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 967 103 16 515
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 643 986 17 474
  7.2 Egyéb értékpapír 323 117 −959
8 Euróban denominált államadósság 26 437 −2
9 Egyéb eszközök 222 870 1 422
Eszközök összesen 3 630 732 20 959
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 117 369 3 040
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 298 100 −22 875
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 879 665 10 647
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 418 410 −33 460
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 25 −62
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 4 887 1 505
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 271 849 22 812
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 168 906 24 005
  5.2 Egyéb kötelezettségek 102 943 −1 194
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 127 335 15 328
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 122 877
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 237 17
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 237 17
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 215 627 256
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 99 527 1
Források összesen 3 630 732 20 959

Médiakapcsolatok