Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. spalio 14 d.

2016 m. spalio 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. spalio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 273,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. spalio 13 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2,8 mlrd. JAV dolerių 0,2 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 329,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 1 096,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,4 mlrd. eurų – iki 171,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 145,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. spalio 12 d., baigėsi 34,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 32,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 401,5 mlrd. eurų (palyginti su 409,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 20,8 mlrd. eurų – iki 1 475,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. spalio 14 d. Skirtumas, palyginti su Skirtumas, palyginti su
2016 m. spalio 7 d. – pirkimas 2016 m. spalio 7 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 14,7 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,1 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 195,8 mlrd. eurų +1,0 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,9 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 33,8 mlrd. eurų +1,8 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 097,4 mlrd. eurų +18,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 106,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,2 mlrd. eurų – iki 793,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 412 633 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 312 999 −657
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 805 −6
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 235 194 −650
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 323 829
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 157 −800
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 157 −800
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 546 771 −1 476
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 32 886 −1 482
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 513 797 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 88 6
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 88 858 −1 128
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 805 127 20 675
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 475 741 20 842
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 329 386 −167
8 Valdžios skola eurais 26 439 0
9 Kitas turtas 224 972 411
Visas turtas 3 469 281 17 854
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 096 249 −963
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 195 021 8 156
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 793 526 16 161
  2.2 Indėlių galimybė 401 478 −7 916
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 17 −89
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 481 −355
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 276 889 12 665
  5.1 Valdžiai 171 420 13 420
  5.2 Kiti įsipareigojimai 105 469 −755
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 97 674 −4 012
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 594 1 420
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 256 450
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 256 450
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 132 0
10 Kiti įsipareigojimai 207 604 492
11 Perkainojimo sąskaitos 418 545 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 836 0
Visi įsipareigojimai 3 469 281 17 854

Kontaktai žiniasklaidai