Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. oktoober 2016

18. oktoober 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

14. oktoobril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,7 miljardi euro võrra 273,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
13. oktoober 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 2,8 miljardit USA dollarit 0,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 329,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1 miljardi euro võrra 1096,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 13,4 miljardi euro võrra 171,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,5 miljardi euro võrra 145,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. oktoobril 2016 möödus 34,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 32,9 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmise nädalaga võrreldes praktiliselt samas mahus) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 401,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 409,4 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 20,8 miljardi euro võrra 1475,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 14. oktoober 2016 Erinevus võrreldes Erinevus võrreldes
7. oktoobriga 2016 – ost 7. oktoobriga 2016 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 14,7 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,1 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 195,8 miljardit eurot +1,0 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,9 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 33,8 miljardit eurot +1,8 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1097,4 miljardit eurot +18,1 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 106,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16,2 miljardi euro võrra 793,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 412 633 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 312 999 −657
  2.1 Nõuded RVFle 77 805 −6
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 235 194 −650
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 323 829
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 157 −800
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 157 −800
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 546 771 −1 476
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 32 886 −1 482
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 513 797 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 88 6
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 88 858 −1 128
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 805 127 20 675
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 475 741 20 842
  7.2 Muud väärtpaberid 329 386 −167
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 439 0
9 Muud varad 224 972 411
Varad kokku 3 469 281 17 854
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 096 249 −963
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 195 021 8 156
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 793 526 16 161
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 401 478 −7 916
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 17 −89
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 481 −355
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 276 889 12 665
  5.1 Valitsussektor 171 420 13 420
  5.2 Muud kohustused 105 469 −755
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 97 674 −4 012
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 594 1 420
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 256 450
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 256 450
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 132 0
10 Muud kohustused 207 604 492
11 Ümberhindluskontod 418 545 0
12 Kapital ja reservid 100 836 0
Kohustused kokku 3 469 281 17 854

Kontaktandmed