Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. október 14.

2016. október 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. október 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,7 milliárd euróval csökkent, 273,3 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. október 13. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2,8 milliárd USD 0,2 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 329,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval csökkent, 1 096,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 13,4 milliárd euróval 171,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6,5 milliárd euróval 145,3 milliárd euróra emelkedett. 2016. október 12-én, szerdán lejárt egy 34,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 32,9 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 401,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 409,4 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 20,8 milliárd euróval, 1 475,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. október 14-én Változás Változás
2016. október 7-hez képest – vétel 2016. október 7-hoz képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 14,7 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,1 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 195,8 milliárd EUR +1,0 milliárd EUR -0,1 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,9 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR -0,0 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 33,8 milliárd EUR +1,8 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1 097,4 milliárd EUR +18,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 106,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 16,2 milliárd euróval, 793,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 633 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 312 999 −657
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 805 −6
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 235 194 −650
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 33 323 829
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 157 −800
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 157 −800
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 546 771 −1 476
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 32 886 −1 482
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 513 797 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 88 6
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 88 858 −1 128
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 805 127 20 675
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 475 741 20 842
  7.2 Egyéb értékpapír 329 386 −167
8 Euróban denominált államadósság 26 439 0
9 Egyéb eszközök 224 972 411
Eszközök összesen 3 469 281 17 854
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 096 249 −963
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 195 021 8 156
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 793 526 16 161
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 401 478 −7 916
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 17 −89
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 481 −355
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 276 889 12 665
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 171 420 13 420
  5.2 Egyéb kötelezettségek 105 469 −755
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 97 674 −4 012
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 594 1 420
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 256 450
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 9 256 450
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 207 604 492
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 100 836 0
Források összesen 3 469 281 17 854

Médiakapcsolatok