Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. rugsėjo 16 d.

2016 m. rugsėjo 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. rugsėjo 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 272 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. rugsėjo 15 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 332,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 1 094,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28,7 mlrd. eurų – iki 157,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 20 mlrd. eurų – iki 158,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. rugsėjo 14 d., baigėsi 41,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 41,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 365,7 mlrd. eurų (palyginti su 385,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17 mlrd. eurų – iki 1 402,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. rugsėjo 16 d.

Skirtumas, palyginti su

2016 m. rugsėjo 9 d. – pirkimas

Skirtumas, palyginti su

2016 m. rugsėjo 9 d. – išpirkimas

Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 16,0 mlrd. eurų –0,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,3 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 193,0 mlrd. eurų +1,6 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,3 mlrd. eurų +0,2 mlrd. eurų –0,0 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 25,6 mlrd. eurų +2,7 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 1 034,3 mlrd. eurų +16,0 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 105,7 mlrd. eurų –2,7 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 767,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 142 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 312 259 657
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 297 −8
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 234 962 666
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 871 −548
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 987 −216
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 987 −216
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 524 352 −151
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 41 581 −197
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 482 726 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 45 45
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 93 930 −845
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 734 832 13 457
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 402 157 16 979
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 332 675 −3 522
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 220 523 1 276
Visas turtas 3 372 373 13 631
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 094 331 −1 219
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 133 608 −29 827
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 767 870 −9 669
  2.2 Indėlių galimybė 365 691 −20 175
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 47 17
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 870 −39
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 258 857 31 077
  5.1 Valdžiai 157 257 28 684
  5.2 Kiti įsipareigojimai 101 601 2 393
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 84 005 11 387
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 025 −30
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 653 452
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 653 452
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 205 779 1 830
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 835 0
Visi įsipareigojimai 3 372 373 13 631

Kontaktai žiniasklaidai