Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. szeptember 16.

2016. szeptember 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. szeptember 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval csökkent, 272 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. szeptember 15. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5 millió USD -

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 3,5 milliárd euróval 332,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval, 1094,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 28,7 milliárd euróval, 157,3 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 20 milliárd euróval 158,6 milliárd euróra emelkedett. 2016. szeptember 14-én, szerdán lejárt egy 41,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 41,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (vagyis az előző héthez képest nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 365,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 385,9 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17 milliárd euróval 1402,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. szeptember 16-án

Változás

2016. szeptember 9-hez képest – vétel

Változás

2016. szeptember 9-hez képest – visszavásárlás

1. fedezett kötvényvásárlási program 16,0 milliárd EUR - -0,4 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,3 milliárd EUR - -0,2 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 193,0 milliárd EUR +1,6 milliárd EUR -0,1 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,3 milliárd EUR +0,2 milliárd EUR -0,0 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 25,6 milliárd EUR +2,7 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1034,3 milliárd EUR +16,0 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 105,7 milliárd EUR - -2,7 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,7 milliárd euróval 767,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 142 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 312 259 657
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 297 −8
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 234 962 666
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 29 871 −548
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 987 −216
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 987 −216
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 524 352 −151
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 41 581 −197
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 482 726 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 45 45
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 93 930 −845
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 734 832 13 457
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 402 157 16 979
  7.2 Egyéb értékpapír 332 675 −3 522
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 220 523 1 276
Eszközök összesen 3 372 373 13 631
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 094 331 −1 219
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 133 608 −29 827
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 767 870 −9 669
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 365 691 −20 175
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 47 17
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 870 −39
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 258 857 31 077
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 157 257 28 684
  5.2 Egyéb kötelezettségek 101 601 2 393
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 84 005 11 387
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 025 −30
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 653 452
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 8 653 452
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb források 205 779 1 830
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 835 0
Források összesen 3 372 373 13 631

Médiakapcsolatok