Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. september 2016

20. september 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

16. septembril 2016 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,3 miljardi euro võrra 272 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
15. september 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 3,5 miljardi euro võrra 332,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,2 miljardi euro võrra 1094,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 28,7 miljardi euro võrra 157,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 20 miljardi euro võrra 158,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. septembril 2016 möödus 41,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 41,6 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 365,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 385,9 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 17 miljardi euro võrra 1402,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 16. september 2016

Erinevus võrreldes

9. septembriga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

9. septembriga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 16,0 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 7,3 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 193,0 miljardit eurot +1,6 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 20,3 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot –0,0 miljardit eurot
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava 25,6 miljardit eurot +2,7 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 1034,3 miljardit eurot +16,0 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 105,7 miljardit eurot –2,7 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,7 miljardi euro võrra 767,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 413 142 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 312 259 657
  2.1 Nõuded RVFle 77 297 −8
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 234 962 666
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 871 −548
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 987 −216
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 987 −216
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 524 352 −151
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 41 581 −197
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 482 726 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 45 45
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 93 930 −845
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 734 832 13 457
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 402 157 16 979
  7.2 Muud väärtpaberid 332 675 −3 522
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 477 0
9 Muud varad 220 523 1 276
Varad kokku 3 372 373 13 631
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 094 331 −1 219
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 133 608 −29 827
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 767 870 −9 669
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 365 691 −20 175
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 47 17
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 870 −39
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 258 857 31 077
  5.1 Valitsussektor 157 257 28 684
  5.2 Muud kohustused 101 601 2 393
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 84 005 11 387
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 025 −30
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 653 452
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 653 452
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 486 0
10 Muud kohustused 205 779 1 830
11 Ümberhindluskontod 420 923 0
12 Kapital ja reservid 100 835 0
Kohustused kokku 3 372 373 13 631

Kontaktandmed