Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 septembrie 2016

20 septembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 septembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,3 miliarde EUR, până la 272 de miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
15 septembrie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 5 milioane USD -

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 3,5 miliarde EUR, până la 332,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au redus cu 1,2 miliarde EUR, până la 1 094,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 28,7 miliarde EUR, până la 157,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 20 de miliarde EUR, până la 158,6 miliarde EUR. Miercuri, 14 septembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 41,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 41,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel nemodificat față de săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 365,7 miliarde EUR (față de 385,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17 miliarde EUR, până la 1 402,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 16 septembrie 2016

Modificări față de

9 septembrie 2016 – achiziții

Modificări față de

9 septembrie 2016 – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 16,0 miliarde EUR - -0,4 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,3 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 193,0 miliarde EUR +1,6 miliarde EUR -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,3 miliarde EUR +0,2 miliarde EUR -0,0 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 25,6 miliarde EUR +2,7 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 034,3 miliarde EUR +16,0 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 105,7 miliarde EUR - -2,7 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 9,7 miliarde EUR, până la 767,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 413 142 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 312 259 657
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 297 −8
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 234 962 666
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 29 871 −548
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 987 −216
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 987 −216
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 524 352 −151
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 41 581 −197
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 482 726 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 45 45
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 93 930 −845
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 734 832 13 457
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 402 157 16 979
  7.2 Alte titluri 332 675 −3 522
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 477 0
9 Alte active 220 523 1 276
Total active 3 372 373 13 631
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 094 331 −1 219
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 133 608 −29 827
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 767 870 −9 669
  2.2 Facilitatea de depozit 365 691 −20 175
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 47 17
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 870 −39
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 258 857 31 077
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 157 257 28 684
  5.2 Alte angajamente 101 601 2 393
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 84 005 11 387
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 025 −30
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 8 653 452
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 8 653 452
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 205 779 1 830
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital și rezerve 100 835 0
Total pasive 3 372 373 13 631

Contacte media