Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. liepos 29 d.

2016 m. rugpjūčio 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. liepos 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 271,8 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. liepos 28 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,8 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorį Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 340,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 1 097 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 34 mlrd. eurų – iki 179,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,6 mlrd. eurų – iki 202,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. liepos 27 d., baigėsi 43,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 49,6 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. liepos 29 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 9,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 331,2 mlrd. eurų (palyginti su 320,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 17,4 mlrd. eurų – iki 1 298,8 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. liepos 29 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. liepos 22 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. liepos 22 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 16,4 mlrd. eurų −1,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,5 mlrd. eurų −0,0 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 186,6 mlrd. eurų +1,0 mlrd. eurų −0,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 20,4 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų −0,2 mlrd. eurų
Bendrovių sektoriaus pirkimo programa 13,2 mlrd. eurų +1,4 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 944,9 mlrd. eurų +16,4 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 109,8 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 33,5 mlrd. eurų – iki 698,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 413 141 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 307 558 −1 026
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 423 −159
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 230 135 −866
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 157 2 572
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 505 219
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 505 219
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 533 619 3 058
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 49 593 6 024
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 483 982 −2 817
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 44 −148
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 94 005 −406
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 639 382 15 665
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 298 808 17 388
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 340 574 −1 723
8 Valdžios skola eurais 26 477 0
9 Kitas turtas 219 464 −1 612
Visas turtas 3 284 309 18 471
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 096 974 3 500
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 029 691 44 207
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 698 426 33 536
  2.2 Indėlių galimybė 331 245 10 679
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 20 −7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 649 7
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 277 028 −32 457
  5.1 Valdžiai 179 356 −33 961
  5.2 Kiti įsipareigojimai 97 673 1 504
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 82 965 3 942
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 073 44
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 391 985
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 391 985
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 294 −1 754
11 Perkainojimo sąskaitos 420 923 0
12 Kapitalas ir rezervai 100 834 −2
Visi įsipareigojimai 3 284 309 18 471

Kontaktai žiniasklaidai