Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. július 29.

2016. augusztus 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. július 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,5 milliárd euróval 271,8 milliárd euróra emelkedett. A változás az eurorendszer központi bankjai által a tárgyidőszakban végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. július 28. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 0,8 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,7 milliárd euróval 340,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,5 milliárd euróval 1097 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 34 milliárd euróval csökkent, 179,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 7,6 milliárd euróval csökkent, 202,4 milliárd euróra. 2016. július 27-én, szerdán lejárt egy 43,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 49,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

A hét folyamán lejárt egy 9,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 7 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 331,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 320,6 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 17,4 milliárd euróval, 1298,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfóliók Közölt érték 2016. július 29-én Változás 2016. július 22-éhez képest – vétel Változás 2016. július 22-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 16,4 milliárd EUR - −1,1 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,5 milliárd EUR - −0,0 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 186,6 milliárd EUR +1,0 milliárd EUR −0,4 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,4 milliárd EUR +0,3 milliárd EUR −0,2 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 13,2 milliárd EUR +1,4 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 944,9 milliárd EUR +16,4 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 109,8 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 33,5 milliárd euróval, 698,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 141 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 307 558 −1 026
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 423 −159
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 230 135 −866
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 33 157 2 572
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 505 219
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 505 219
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 533 619 3 058
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 49 593 6 024
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 483 982 −2 817
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 44 −148
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 94 005 −406
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 639 382 15 665
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 298 808 17 388
  7.2 Egyéb értékpapír 340 574 −1 723
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 219 464 −1 612
Eszközök összesen 3 284 309 18 471
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 096 974 3 500
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 029 691 44 207
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 698 426 33 536
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 331 245 10 679
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 20 −7
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 3 649 7
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 277 028 −32 457
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 179 356 −33 961
  5.2 Egyéb kötelezettségek 97 673 1 504
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 82 965 3 942
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 073 44
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 391 985
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 7 391 985
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb források 203 294 −1 754
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 834 −2
Források összesen 3 284 309 18 471

Médiakapcsolatok