Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 iulie 2016

2 august 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 iulie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,5 miliarde EUR, până la 271,8 miliarde EUR. Această variație s-a datorat operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
28 iulie 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile - 0,8 miliarde USD

Operațiunea de furnizare de lichiditate menționată mai sus a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o scădere de 1,7 miliarde EUR, până la 340,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au majorat cu 3,5 miliarde EUR, până la 1 097 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 34 de miliarde EUR, până la 179,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 7,6 miliarde EUR, până la 202,4 miliarde EUR. Miercuri, 27 iulie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 43,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 49,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 9,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 331,2 miliarde EUR (față de 320,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 17,4 miliarde EUR, până la 1 298,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 29 iulie 2016 Modificări față de 22 iulie 2016 – achiziții Modificări față de 22 iulie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 16,4 miliarde EUR - -1,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,5 miliarde EUR - -0,0 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 186,6 miliarde EUR +1,0 miliarde EUR -0,4 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,4 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 13,2 miliarde EUR +1,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 944,9 miliarde EUR +16,4 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 109,8 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 33,5 miliarde EUR, până la 698,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 413 141 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 307 558 −1 026
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 423 −159
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 230 135 −866
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 33 157 2 572
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 505 219
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 505 219
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 533 619 3 058
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 49 593 6 024
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 483 982 −2 817
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 44 −148
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 94 005 −406
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 639 382 15 665
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 298 808 17 388
  7.2 Alte titluri 340 574 −1 723
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 477 0
9 Alte active 219 464 −1 612
Total active 3 284 309 18 471
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 096 974 3 500
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 029 691 44 207
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 698 426 33 536
  2.2 Facilitatea de depozit 331 245 10 679
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 20 −7
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 3 649 7
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 277 028 −32 457
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 179 356 −33 961
  5.2 Alte angajamente 97 673 1 504
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 82 965 3 942
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 073 44
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 7 391 985
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 7 391 985
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 203 294 −1 754
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital și rezerve 100 834 −2
Total pasive 3 284 309 18 471

Contacte media