Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. gruodžio 18 d.

2015 m. gruodžio 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. gruodžio 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 265,4 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. gruodžio 17 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 135 mln. JAV dolerių
2015 m. gruodžio 17 d.  21 dienos likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 925 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 358,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 1 074,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,5 mlrd. eurų – iki 86,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 349,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. gruodžio 16 d., baigėsi 69,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 68,6 mlrd. eurų vertės operacija.

2015 m. gruodžio 18 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 11,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 11,7 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, buvo atlikta 18,3 mlrd. eurų vertės 1 015 dienų trukmės tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų ir buvo artimas nuliui, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 188,8 mlrd. eurų (palyginti su 174 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 798,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. gruodžio 18 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. gruodžio 11 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. gruodžio 11 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,6 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,7 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 143,4 mlrd. eurų +1,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 15,6 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 486,7 mlrd. eurų +11,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 122,6 mlrd. eurų −0,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,7 mlrd. eurų – iki 550,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 851 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 295 409 −772
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 025 374
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 216 385 −1 146
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 441 1 492
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 726 132
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 726 132
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 538 174 17 557
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 68 570 −524
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 469 543 18 172
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 60 −91
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 122 546 −1 578
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 157 241 11 799
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 798 576 12 246
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 664 −447
8 Valdžios skola eurais 25 151 −1
9 Kitas turtas 216 717 −1 310
Visas turtas 2 759 255 27 319
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 074 682 5 241
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 739 458 6 192
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 550 495 −8 665
  2.2 Indėlių galimybė 188 823 14 857
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 141 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 143 −25
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 172 274 16 981
  5.1 Valdžiai 86 886 17 462
  5.2 Kiti įsipareigojimai 85 387 −481
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 37 194 112
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 967 −42
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 320 −486
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 320 −486
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 080 −653
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 200 0
Visi įsipareigojimai 2 759 255 27 319