Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. december 18.

2015. december 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. december 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,2 milliárd euróval, 265,4 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. december 17.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 135 millió USD -
2015. december 17.  21 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet - 925 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,4 milliárd euróval, 358,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,2 milliárd euróval 1074,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 17,5 milliárd euróval 86,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2,7 milliárd euróval, 349,2 milliárd euróra emelkedett. 2015. december 16-án, szerdán lejárt egy 69,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 68,6 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 11,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 11,7 milliárd euro értékben. Emellett egy célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 18,3 milliárd euro, futamideje pedig 1015 nap.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 euróval csökkent, és nulla közeli értéken volt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 188,8 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 174 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,2 milliárd euróval 798,6 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. december 18-án Változás 2015. december 11-éhez képest – vétel Változás 2015. december 11-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,6 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,7 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 143,4 milliárd EUR + 1,5 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 15,6 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 486,7 milliárd EUR + 11,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 122,6 milliárd EUR - - 0,4 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,7 milliárd euróval, 550,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 851 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 295 409 −772
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 025 374
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 216 385 −1 146
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 35 441 1 492
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 726 132
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 726 132
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 538 174 17 557
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 68 570 −524
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 469 543 18 172
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 60 −91
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 122 546 −1 578
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 157 241 11 799
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 798 576 12 246
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 664 −447
8 Euróban denominált államadósság 25 151 −1
9 Egyéb eszközök 216 717 −1 310
Eszközök összesen 2 759 255 27 319
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 074 682 5 241
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 739 458 6 192
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 550 495 −8 665
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 188 823 14 857
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 141 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 143 −25
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 172 274 16 981
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 86 886 17 462
  5.2 Egyéb kötelezettségek 85 387 −481
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 37 194 112
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 967 −42
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 320 −486
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 320 −486
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 080 −653
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 200 0
Források összesen 2 759 255 27 319