Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 decembrie 2015

22 decembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 decembrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 1,2 miliarde EUR, până la 265,4 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
17 decembrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 135 de milioane USD -
17 decembrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 21 de zile - 925 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 0,4 miliarde EUR, până la 358,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 5,2 miliarde EUR, până la 1 074,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au consemnat o majorare de 17,5 miliarde EUR, până la 86,9 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 2,7 miliarde EUR, până la 349,2 miliarde EUR. Miercuri, 16 decembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 69,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 68,6 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 11,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 11,7 miliarde EUR a fost decontată. De asemenea, o operațiune țintită de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 18,3 miliarde EUR, cu scadența la 1 015 zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a redus cu 0,1 miliarde EUR, situându-se la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 188,8 miliarde EUR (față de 174 de miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,2 miliarde EUR, până la 798,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 18 decembrie 2015 Modificări față de 11 decembrie 2015 – achiziții Modificări față de 11 decembrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,6 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,7 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 143,4 miliarde EUR +1,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 15,6 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 486,7 miliarde EUR +11,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 122,6 miliarde EUR - -0,4 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 8,7 miliarde EUR, până la 550,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 851 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 295 409 −772
  2.1 Creanţe asupra FMI 79 025 374
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 216 385 −1 146
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 35 441 1 492
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 726 132
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 726 132
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 538 174 17 557
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 68 570 −524
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 469 543 18 172
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 60 −91
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 122 546 −1 578
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 157 241 11 799
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 798 576 12 246
  7.2 Alte titluri 358 664 −447
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 151 −1
9 Alte active 216 717 −1 310
Total active 2 759 255 27 319
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 074 682 5 241
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 739 458 6 192
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 550 495 −8 665
  2.2 Facilitatea de depozit 188 823 14 857
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 141 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 143 −25
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 172 274 16 981
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 86 886 17 462
  5.2 Alte angajamente 85 387 −481
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 37 194 112
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 967 −42
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 320 −486
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 320 −486
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 217 080 −653
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 200 0
Total pasive 2 759 255 27 319