Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.12.2015

22.12.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.12.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 265,4 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
17.12.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 135 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria -
17.12.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (21 päivää) - 925 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,4 miljardilla eurolla 358,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,2 miljardilla eurolla 1 074,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 17,5 miljardilla eurolla 86,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2,7 miljardilla eurolla 349,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.12.2015 erääntyi 69,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 68,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 11,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2) ja suoritettiin uusi, 11,7 miljardin euron rahoitusoperaatio. Lisäksi suoritettiin 18,3 miljardin euron kohdennettu pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 1 015 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (supistui edellisestä viikosta 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 188,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 174 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,2 miljardilla eurolla 798,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 18.12.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,6 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,7 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 143,4 miljardia euroa +1,5 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 15,6 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 486,7 miljardia euroa +11,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 122,6 miljardia euroa - -0,4 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 8,7 miljardilla eurolla 550,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 851 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 295 409 −772
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 025 374
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 216 385 −1 146
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 441 1 492
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 726 132
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 726 132
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 538 174 17 557
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 68 570 −524
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 469 543 18 172
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 60 −91
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 122 546 −1 578
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 157 241 11 799
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 798 576 12 246
  7.2 Muut arvopaperit 358 664 −447
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 151 −1
9 Muut saamiset 216 717 −1 310
Vastaavaa yhteensä 2 759 255 27 319
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 074 682 5 241
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 739 458 6 192
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 550 495 −8 665
  2.2 Talletusmahdollisuus 188 823 14 857
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 141 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 143 −25
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 172 274 16 981
  5.1 Julkisyhteisöt 86 886 17 462
  5.2 Muut 85 387 −481
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 37 194 112
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 967 −42
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 320 −486
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 320 −486
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 217 080 −653
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 200 0
Vastattavaa yhteensä 2 759 255 27 319