Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. detsember 2015

22. detsember 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

18. detsembril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 1,2 miljardi euro võrra 265,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
17. detsember 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 135 miljonit USA dollarit
17. detsember 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 21 päeva 925 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,4 miljardi euro võrra 358,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 5,2 miljardi euro võrra 1074,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 17,5 miljardi euro võrra 86,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2,7 miljardi euro võrra 349,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. detsembril 2015 möödus 69,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 68,6 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 11,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 11,7 miljardit eurot. Samal päeval teostati ka 18,3 miljardi euro suurune sihtotstarbeline pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga 1015 päeva.

Laenamise püsivõimaluse (varade kirje 5.5) kasutamine vähenes 0.1 miljardi euro võrra ja seda praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 188,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 174 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,2 miljardi euro võrra 798,6 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 18. detsember 2015 Erinevus võrreldes 11. detsembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 11. detsembriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,6 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,7 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 143,4 miljardit eurot +1,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 15,6 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 486,7 miljardit eurot +11,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 122,6 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 8,7 miljardi euro võrra 550,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 851 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 295 409 −772
  2.1 Nõuded RVFle 79 025 374
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 216 385 −1 146
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 441 1 492
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 726 132
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 726 132
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 538 174 17 557
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 68 570 −524
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 469 543 18 172
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 60 −91
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 122 546 −1 578
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 157 241 11 799
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 798 576 12 246
  7.2 Muud väärtpaberid 358 664 −447
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 151 −1
9 Muud varad 216 717 −1 310
Varad kokku 2 759 255 27 319
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 074 682 5 241
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 739 458 6 192
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 550 495 −8 665
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 188 823 14 857
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 141 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 143 −25
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 172 274 16 981
  5.1 Valitsussektor 86 886 17 462
  5.2 Muud kohustused 85 387 −481
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 37 194 112
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 967 −42
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 320 −486
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 320 −486
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 217 080 −653
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 200 0
Kohustused kokku 2 759 255 27 319