Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. gegužės 9 d.

2014 m. gegužės 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. gegužės 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 210,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 363,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 948,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4 mlrd. eurų – iki 101,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 102,4 mlrd. eurų – iki 442,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. gegužės 7 d., baigėsi 172,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 129,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 103,9 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 165,5 mlrd. eurų.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 1,8 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 33,8 mlrd. eurų (palyginti su 39,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė iš esmės nesikeitė ir buvo 219,6 mlrd. eurų. Dėl to 2014 m. gegužės 9 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 167,4 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 37,8 mlrd. eurų ir 14,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 90,2 mlrd. eurų – iki 150 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 544 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 246 266 665
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 593 −200
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 164 673 865
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 185 −301
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 597 −147
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 597 −147
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 642 356 −45 986
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 129 140 −43 481
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 513 215 −1 750
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −751
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 60 637 −626
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 583 136 1 505
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 219 578 −42
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 363 558 1 548
8 Valdžios skola eurais 27 273 0
9 Kitas turtas 239 725 −4 521
Visas turtas 2 167 718 −49 410
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 948 883 −1 402
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 349 528 −33 741
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 150 019 −90 173
2.2 Indėlių galimybė 33 844 −5 234
2.3 Terminuotieji indėliai 165 533 61 587
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 133 80
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 900 142
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 139 579 −8 120
5.1 Valdžiai 101 368 −3 962
5.2 Kiti įsipareigojimai 38 210 −4 157
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 79 772 1 392
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 166 −304
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 100 614
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 100 614
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 206 251 −7 790
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 797 −202
Visi įsipareigojimai 2 167 718 −49 410

Kontaktai žiniasklaidai