Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 9. svibnja 2014.

13. svibnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 9. svibnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 0,1 milijardu EUR na 210,4 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećala su se za 1,5 milijarda EUR na 363,6 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 1,4 milijarde EUR na 948,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) smanjile su se za 4 milijarde EUR na 101,4 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) smanjili su se za 102,4 milijarde EUR na 442,8 milijarda EUR. U srijedu, 7. svibnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 172,6 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 129,1 milijardu EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 103,9 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 165,5 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćene su prije dospijeća 1,8 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,8 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 33,8 milijarda EUR (u odnosu na 39,1 milijardu EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) ostala su gotovo nepromijenjena na razini 219,6 milijarda EUR. Stoga je u tjednu koji je završio 9. svibnja 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 167,4 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 37,8 milijarda EUR odnosno 14,4 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) smanjilo za 90,2 milijarde EUR na 150 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 544 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 246 266 665
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 593 −200
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 164 673 865
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 185 −301
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 597 −147
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 597 −147
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 642 356 −45 986
5.1 Glavne operacije refinanciranja 129 140 −43 481
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 513 215 −1 750
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −751
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −4
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 60 637 −626
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 583 136 1 505
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 219 578 −42
7.2 Ostali vrijednosni papiri 363 558 1 548
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 273 0
9 Ostala imovina 239 725 −4 521
Ukupno imovina 2 167 718 −49 410
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 948 883 −1 402
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 349 528 −33 741
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 150 019 −90 173
2.2 Novčani depoziti 33 844 −5 234
2.3 Oročeni depoziti 165 533 61 587
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 133 80
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 2 900 142
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 139 579 −8 120
5.1 Opća država 101 368 −3 962
5.2 Ostale obveze 38 210 −4 157
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 79 772 1 392
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 166 −304
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 100 614
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 100 614
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 206 251 −7 790
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 92 797 −202
Ukupno obveze 2 167 718 −49 410

Kontaktni podatci za medije